Отдел „Вътрешен одит“

 

Дейността на отдела се изразява в извършването на одит върху финансово и материално (имуществено) състояние на всички структурни звена на Мюсюлманско изповедание.


Служители:


Расим Расим
Специалист с контролни функции

 

д-р Ахмед Лютов
Специалист с контролни функции


Контакти:
Ел. поща: audit@grandmufti.bg

Тел.: 02/981 60 01

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.