Отдел „Вътрешен одит“

 

Дейността на отдела се изразява в извършването на одит върху финансово и материално (имуществено) състояние на всички структурни звена на Мюсюлманско изповедание.


Служители:

д-р Ахмед Лютов
Началник отдел "Вътрешен одит"


Расим Расим
Административен специалист с контролни функции

 


Контакти:
Ел. поща: audit@grandmufti.bg

Тел.: 02/981 60 01

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.