Научноизследователският център (НИЦ) към Висшия Ислямски Институт (ВИИ) има за цел да насърчи конструктивното и критично изучаване на ислямската религия, култура и цивилизация, и да провокира преосмисляне на ролята на Исляма и мюсюлманите в съвременните измерения на обществения живот, особено в Република България и Европа.

Центърът се стреми да създаде висококвалифициран изследователски ресурс и богата интердисциплинарна и сравнителна, информативна база за утвърждаване на плуралистичните и универсални ценности.

 

Контакти:

Адрес: бул. „Мария Луиза“ №27, ет. 3, София

Имейл: research@islamicinstitute-bg.org 

Уеб адрес: isrcbg.com

 

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.