Отдел „Хелял сертифициране“

 

Дейността на отдела се изразява в това да контролира производството на хранителни продукти,кланици за едър и дребен рогат добитък,птицекланици,месопреработващи предприятия и  консумативи, удостоверяващ, че те са произведени в съответствие със стандарти, производство, подготовка и съставки по хелял начин.

След успешното приемане и изпълнение на Хелял процедурите в производствения процес Отдел „Хелял сертифициране“ издава  сертификат на производителя, удостоверяващ че продукта е Хелял, което изисква храните освен да покриват религиозните изисквания и да са здравословни и чисти.Служители:

Юсуф Горелски

Експерт на Отдел „Хелял сертифициране“

 

Контакти:

Ел. поща: certificate@grandmufti.bg 

тел.: 02/4471228

 

централен: 02/981 60 01

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.