Rusçuk Bölge Müftülüğü 100 Yıl Nüvvab kutlamaları çerçevesinde Tunaboyunda büyüyüp yaşamış münevverlerin hayatı ve eserlerini içeren kültür ağırlıklı bir program düzenledi. Rusçuk tarih müzesinde organize edilen programa 80 kişi katılarak bölgede yetişen aydınları tanıma fırsatı buldular.

 

Yüksek İslâm Şûra başkanı Vedat Ahmet, Yüksek İslâm Enstitüsü rektör yardımcısı Abdullah Tırabzon, Şumnu Üniversitesi Türkoloji Bölümü öğretim üyesi Memiş Merdan, Rusçuk, Varna, Tırnovo Bölge müftüleri toplantının onur misafirleriydiler.

Vedat Ahmed yaptığı konuşmada Bulgaristan'da müslüman türk toplumunun hafızasını muhafaza eden asırlık eğitim kurumlarının önemine dikkat çekti. Şûra başkanı bununla beraber şehrin merkezinde bulunan Balkan hotelini de zikretti. Nitekim burası da bir ecdat bakiyesidir ve müslümanların hizmetine bırakılmıştır. 

Vedat Ahmed günün önemine ilişkin yaptığı sunumunda 18. yüzyılda yaşayan meşhur mutasavvıf Ömer Zarifî'nin hayatını, aşka ve hoşgörüye adadığı şiirlerini paylaştı. Ayrıca panel çerçevesinde bölgede yaşamış olan Nüvvab mezunu Hafız İslâm ve şair 

 

Aşık Hengâmi'den de bahsedildi.

H

Program Rusçuk Imam-Hatip Lisesi öğrencilerinin ilgili meşhur şairlerin eserlerinden beyitler ve güzel ilâhiler okuyarak son buldu. Ayrıca Semercievo Kuran Kürsü öğrencileri de sunumlarıyla programa renk kattı.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.