Şumnu Nüvvab okulu kuruluşunun 100. Yılı sebebiyle sanat ve kültür şehri Filibe'de de seminer düzenlendi. Yüksek İslâm Şûra başkanı Vedat Ahmet, Filibe müftüsü Taner Veli, İstanbul'dan misafir konuşmacı olarak katılan Mehmet Yüksel, Filibe Camii Encümenlik başkanı Ahmed Pehlivan ve Bölge vaizi Ekrem Hocev programda konuk misafir olarak bulundular. Yaklaşık 50 kişinin katıldığı programda Nüvvab'ın eğitim hayatındaki yeri ve Bulgaristan müslümanları üzerindeki etkilerinden bahsedildi.

  

Ülke genelindeki kutlamaların amacı muhtelif bölgelerde yaşayan ve Bulgaristan Müslümanlarının gerek dînî gerekse kültürel varlığına katkı sağlayan Nüvvab'lıların tanınmasını ve anılmasını sağlamaktır. Filibe müftülüğünün organize ettiği bu toplantıda da Nüvvab'ın başarılı talebesi Abdullah Arif efendi hayırla yâd edildi. Ayrıca program akabinde toplum önünde etkili konuşma teknikleri içerikli bir ders yapıldı.

 


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.