Başmüftü Dr. Mustafa Hacı, yardımcıları Ahmed Hasanov ve Murat Pingov'dan oluşan heyetle birlikte Kuzey Makedonya'da bir dizi ziyarette bulundu. 

Başmüftü ve beraberindeki heyet önce Kuzey Makedonya İslâm Birliği reisü'l-ulemâ'sı hafız Şakir Fettaho'yu makamında ziyaret ettikten sonra Üsküp çarşısında yer alan tarihi Îsâ bey medresesinin kız şubesini, ayni medresenin Üsküp dışındaki erkek öğrenciler kısmını, İslâmî İlimler Fakültesini, tarihi çarşıyı ve Gostivar şehrini sırasıyla ziyaret etti.

Bulgaristan Başmüftüsü hafız Şakir Fettaho öncülüğünde, Gostivar, Ohri, Tetovo, Iştib, Kumanovo müftüleri, akademisyenler ve kanaat önderlerinden oluşan ağır bir heyet tarafından karşılandı.

Kuzey Makedonya reisü'l-ulemâ'sı İslâm Birliği merkezindeki hâzirunun önünde yapmış olduğu veciz konuşmasında önemli mesajlar verdi. Hafız Şakir Fettaho özetle şunları söyledi: "Bulgaristan Başmüftüsü Dr. Mustafa Haci'ye bu anlamlı ziyaretleri sebebiyle gönülden teşekkür ediyorum. Doğrusu ben ve ekibim bu ziyareti bekliyorduk. Nitekim biz de daha önce heyet halinde Başmüftülüğü ziyaret etmiş, son derece memnun kalmıştık. Sizlerin de bizi ve çalışmalarımızı görmenizi arzu ediyorduk. Bizler birbirine komşu iki ülkenin vatandaşları olmakla birlikte ayni değerleri paylaşıyoruz. Sahip olduğumuz değerleri beraberce daha da ileriye taşımalıyız. Dahası birbirimizin tecrübesi ve bilgi birikiminden olabildiğince faydalanmalıyız. Bu vesileyle ziyaretinizi manidar buluyor ve bir kez daha teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Başmüftü Dr. Mustafa Hacı ise yaptığı konuşmada: "Bugün Kuzey Makedonya'yı ziyaret etmiş olmak bizim için şereftir.

Böylesi sıcak ve samimi bir karşılamadan dolayı başta reisü'l-ulemâ hafız Şakir Fettaho olmak üzere hepinize teşekkür ediyorum. Üskub'ün tarihi dokusuna, çarşısına, ecdat yadiğarı camilere ve İslâm Birliğinin hizmetlerine hayran olmamak mümkün değil. İki paydaş kurum olarak ortaklaşa yapabileceğimiz çok şeyler var elbette. Dolayısıyla temsil ettiğimiz müslüman halkların yararına ortak çalışmalar yapmamız faydalı olacaktır. Özellikle dînî eğitim, din görevlileri ve müslüman halkla ilişkiler noktasında güzel çalışmalar yürütebileceğimizi düşünüyorum. Bu vecihle karşılıklı olarak gerçekleştirdiğimiz bu resmî görüşmeleri mühim buluyor, devamını diliyorum", dedi.   

Bulgaristan heyeti İslâm Birliğine teşriflerinden sonra tarihi Üsküp çarşısında bulunan 14.yüzyıla ait ecdat bakiyesi İsâ bey medresesinin kız şubesini ziyaret ederek öğrencilerle hasbihal etti. Dr. Mustafa Hacı ve beraberindekiler burada da medrese koordinatörü Nurten Şeho tarafından şark usûlü bir sofrayla karşılandı. 

Devamında da iki ülkenin dînî liderleri kökleri 600 yıla uzanan İsâ bey medresesinin erkek kısmını ve yakın geçmişte kurulan İslâmî İlimler Fakültesini ziyaret etti. Îsâ bey lisesi müdürü İbrahim İdrisî ve İslâmî İlimler Fakültesi dekanı Prof. Dr. Şaban Süleymanî okulların işleyişi ve önemiyle ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Bulgaristan heyeti Kuzey Makedonya İslâmî İlimler Fakültesi dekanı Prof. Dr. Süleymani ile görüşmesi neticesinde ilgili fakültenin Sofya Yüksek İslâm Enstitüsü ile işbirliği yapmaya hazır olduğu anlaşıldı. Prof. Süleymani daha önce Yüksek İslâm Enstitüsünü ziyaret ettiğini ve güzel intibalarla kaldığını dile getirdi. Dolayısıyla eğitim hususunda ikili işbirliği yapmanın her iki kurum için yararlı olacağına dikkat çekti. 

Heyet eğitim kurumlarını gezdikten sonra Gostivar' da resmî bir yemek çerçevesinde bazı akademisyenlerle bir araya geldi. Gostivar müftüsü Sebahattin Zendelî nazik ziyaretleri için Bulgaristan heyetine teşekkürlerini sundu ve daha fazla bir araya gelmeyi temenni etti. 

İki ülkenin dînî liderleri görüşmeler kapsamında İkre televizyonuna demeç verdi. Ayrıca hatıra kabilinden karşılıklı hediye takdimleri yapıldı.

Bulgaristan Başmüftülüğü Kuzey Makedonya reisü'l-ulemâ'sı hafız Şakir Fettaho şahsında İslâm Birliğine bu sıcak ve samimi karşılama sebebiyle teşekkür etmektedir.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.