Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğü Şumnu'daki Tombul camii'nin yıllar sonra restore edilmesi sebebiyle ödüle lâyık görüldü. İlgili ödül "Bulgaristan'ın Harikaları" kampanyası çerçevesinde "Standart" gazetesi tarafından verildi. 

 

 

 

Ödül, Başmüftülük adına törene katılan Başmüftü Yardımcısı Beyhan Mehmed ve genel sekreter Celâl Faik' in katılımlarıyla yerini buldu. Restorasyona kıymetli katkıları sebebiyle T.C. Sofya Büyükelçisi sayın Aylin Sekizkök hanımefendiye de ödül takdim edildi. Ödülleri bizzat HÖH genel başkanı Mustafa Karadayı takdim etti. Tombul camiyle beraber "Kültürel Mirasın Birlikteliği" kategorisinde Sofya'daki ruhban okulu da ödül aldı.

Tombul camii Balkanlar'ın en güzel ve önemli camilerindendir. Restorasyonu Bulgaristan ve Türkiye devletleri arasında sürdürülen dostluk ilişkilerinin açık göstergesidir. Bu tarihi

 

mabedin onarım süreci Bulgaristan Başmüftülüğü ve TİKA'nın ortaklaşa çalışması ve denetimiyle aslına uygun bir şekilde tamamlamıştır. 

Başmüftülük, başından sonuna kadar ecdat eseri Tombul camii'nin restorasyonuna destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürü borç bilmektedir. Ayrıca onarıma muhtaç diğer tarihi camilerin ve kültür abidelerinin de aynı şekilde restore edileceğini ümit etmektedir. 


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.