Bulgaristan Başmüftülüğü 2022 yılının yazında Karlovo bölgesinde yaşanan sel felâketi mağdurlarına yardım yaptı. Varna bölge müftülüğü aracılığıyla gönderilen nakdî bağış Bulgar Kızıl Haç kuruluşunun hesabına yatırıldı. Başmüftü yardımcısı Beyhan Mehmed yapılan yardımla ilgili şöyle konuştu:

"Henüz felaketin yaşandığı günde bütün müslümanlara yardım yapmaları için çağrıda bulunduk. Kurum olarak ihtiyaç olan yerlere yönelik yardım kampanyaları organize ettiğimizde din ve ırk farkı gözetmeksizin insanların duyarlılıkları artmakta ve kurumunuz Başmüftülüğe başvurmaktalar. Bu aynı zamanda bize olan güvenin göstergesidir. Zor zamanlarda birbirimize el uzatmak ve bu şekilde güzel örnekler oluşturmak hepimizin hedefi olmalıdır. Az da olsa uzattığımız yardım eli yaraları sarmaya bir nebze katkı sağlayacaktır.

Başmüftülük olarak dün olduğu gibi bugün de mağdurların yanında olmaya devam edeceğiz. Acıların paylaşıldıkça azaldığına inanıyor, bir daha benzer felâketlerin yaşanmamasını Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz".

 


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.