Pek Kıymetli “Müslümanlar” Dergisi Okuyucuları!

Neşretmekte olduğumuz “Müslümanlar” dergisinin son (3.) sayısı kapağının basımında yaşanan teknik hatadan dolayı samimî olarak sizden özür diliyoruz. Matbaanın kasıtlı olmaksızın yaptığı bir hatadan dolayı dergimizin son sayısının kapağı yerine önceki (2.) sayısının kapağı basılmış, bu şekliyle de ülke geneline dağıtılmıştır.

Belirtmek isteriz ki, hatalı basım sadece Müslümanlar dergisinin kapağı için geçerlidir, içeriğinde herhangi bir sorun yoktur. Ayrıca dergimizin çocuk eki “Hilâl”in ne kapağında ne de içeriğinde herhangi bir hatalı basım söz konusu değildir.

Yapılan hatadan dolayı bir kere daha özür diler, affınızı ve anlayışınızı istirham ederiz!

 

MÜSLÜMANLAR DERGİSİ

YAYIN HEYETİ

 

 


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.