Sofya Bölge Müftülüğü'nün inisyatifiyle ömrünü Bulgaristan türklüğüne adayan Şumnu Nüvvab mezunu Nuri Turgut Adalı "Sönmeyen meşale" başlıgı altında hazırlanan prezentasyonla başkent Sofya'nın mimarlar kulübünde minnetle yâd edildi. 

Yazar Mehmet Türker tarafından hazırlanan sunumu izlemek için Başmüftü Dr. Mustafa Hacı, Yüksek Şûra başkanı Vedat Ahmed, Başmüftü Yardımcıları Ahmed Hasanov ve Beyhan Mehmed, Sofya ve Tırnovo müftüleri, eski milletvekilleri, diplomatlar ve kültürseverler bir araya geldi.

Katılımcılar komünizm rejiminde yirmi küsür yıl davası uğruna hapis yatan ve söndürülemeyen meşale Nuri Adalı'nın acıklı hayat hikayesini yakından tanıma fırsatı buldu.

Programın ev sahipliğini yapan Sofya müftüsü Beyhan Mehmed, misafirleri selamladıktan sonra Nuri Adalı'nın mücadeleci bir karakter taşıması sebebiyle kendisine Bulgaristan'ın Nelson Mandela'sı denildiğini belirtti.

Başmüftü Dr. Mustafa Hacı hazirûna yönelik yaptığı selamlama konuşmasında; Nuri Adalı'nın davası uğruna son derece meşakkatli yıllar geçirdiğini ancak diğer yandan da Bulgaristan türklerinin tarihinde silinmeyecek izler bıraktığını hatırlattı. Bugün onun davasını anlamaya ve anlatmaya ihtiyacımız var, dedi. Nitekim o ömrünü ailesinden feragat ederek dini, dili ve türk kimliğini yaşatmak için vakfetmiştir, şeklinde konuştu.

İlerleyen dakikalarda kürsüye davet edilen Şûra başkanı Vedat Ahmed ise bu anlamlı prezentasyonu hazırlama fikrinin nasıl doğduğunu anlattı. Ona göre Şumnu Nüvvab'ın 100. cü kuruluş yılına ithafen hazırlanan bu sunum bizden öncekilerin, kısmen bizlerin ve daha da önemlisi toplumumuza önderlik yapan münevverlerin yaşadıkları tarifsiz çileleri sembolize etmektedir. Bu manada Nuri Turgut Adalı'nın mücadelesi hepimiz için örnek teşkil etmelidir. Maruz kalınan sıkıntılar unutulduğunda özümüzü yitirmiş oluruz, dedi. Eğer bugün müslüman toplumu olarak hâlâ birtakım haklarımızı aramaya devam ediyorsak, bilelim ki, bu ısrarımızın temelinde Nuri Turgut ve onun gibi pek çok kahramanlar vardır, sözleriyle konuşmasını tamamladı.

 Özgürlük kahramanlarının hepsini rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.