Başmüftü Dr. Mustafa Haci Londra'da ilk kez düzenlenen Dünya Müslümanlar Konseyi'ne katıldı. Foruma dünya genelinden 35 ülkenin temsilcileri katılarak ônemli güncel meseleler ele alındı. 

Özellikle bütün dünyadan 1200 dînî liderin imzasını koyduğu "Mekke deklarasyonu" tarihi bir belge hüviyetine sahip olmakla birlikte müslümanlar için ayrı bir önem arz etmektedir.

 

Hatırlamak gerekirse, 2019 yılında resmen imzalanan Mekke deklarasyonu Suudi Arabistan'ın öncülüğünde tescillenmiştir. Söz konusu deklarasyon ekstremizm, nefret dili ve şiddeti kınamakta, dînî ve kültürel çeşitliliğin yanında insan haklarını ve toplumda kadınlara yönelik çalışmaları desteklemektedir.

Dr. Mustafa Hacı ziyaretleri çerçevesinde Dünya Müslümanlar Konseyi genel sekreteri Dr. Muhammed el-İsâ ile görüşerek Bulgaristan'da müslümanların durumu ve maruz kaldıkları sıkıntılardan bahsetti. Başmüftü aynı şekilde Türkiye Diyaneti'nin Londra Din Hizmetleri müşaviri Ensarî Öztürk beyi de makamında ziyaret etti. Burada da karşılıklı işbirliği hususunda nelerin yapılabileceği değerlendirildi.

Bulgaristan müslümanlarının dînî lideri Londra Aziziye camii encümenliğini de ziyaret etti ve büyük bayramlarda Bulgaristan asıllı müslümanlara burayı tahsis etmeleri sebebiyle şükranlarını sundu.  

Dr. Mustafa Hacı Bulgaristan'a dönmeden önce Londra'da ikamet eden Bulgaristanlı müslümanlarla da görüşerek hasbihal etti.

Başmüftü konuşmasında gayri müslimlerin hakim olduğu ortamlarda müslüman kimliğinin ve özdeğerlerin korunmasına vurgu yaptı. Değişen dünyada müslümanların ancak değerlerine sarılmakla savrulmaktan korunabileceklerini belirtti. Nihayette de bugün müslümanların 100 küsür yıllık Başmüftülük kurumu varsa, bu da onların toplum olmaları sayesindedir, dedi.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.