Başmüftü Dr. Mustafa Hacı, Yüksek İslâm Şûra başkanı Vedat Ahmed, Başmüftü Yardımcıları Ahmed Hasanov, Beyhan Mehmed ve Murad Pingov, genel sekreter Celâl Faik, T. C. Sofya Büyükelçiliği sosyal hizmetler müşaviri Erdal Atalay, Bölge müftüleri, müftü vekilleri, Yüksek İslâm Enstitüsü rektörü Kadir Muhammed ve rektör yardımcısı Abdullah Tırabzon' dan oluşan heyet T.C. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı makamında ziyaret etti.

Başmüftü ve beraberindeki heyet asrın felâketi olarak tanımlanan feci depremde hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve Türkiye devletine taziyelerini sunduktan sonra Bulgaristan müslümanlarından toplanan 2 700 000 küsür levalık nakdî yardımı Diyanet reisine teslim etti.

Prof. Dr. Ali Erbaş Başmüftü ve heyetin huzurunda Bulgaristan vatandaşlarına deprem hususundaki duyarlılıkları için teşekkür etti ve öteden beri Türkiye Diyanetinin Bulgaristan Başmüftülüğü ile iyi ilişkiler içerisinde olduğunu beyan etti. Bu anlamda başkan Erbaş, Başmüftülüğün hizmetlerini yakinen takip ettiklerini, ôzellikle de kurumsallaşma noktasında kazandığı ivmeyi taktirle karşıladıklarını dile getirdi.

Dr. Mustafa Hacı yapmış olduğu konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın köklü bir kurum olarak dünyanın dört bir yanında faydalı hizmetler yürüttüğünü, bunun da dînî, millî kimliğin korunmasında, değer ve mukaddesâtın muhafazasında kilit rol oynadığını ifade etti.

Ziyaretin sonunda taktire şayân bir olay yaşandı. Bulgaristan'ın Lofça bölgesinde yeni ihtidâ eden bir ailenin deprem mağdurları için yaptıkları anlamlı yardım duygulandırdı. 

Müslüman olan beyefendi cebindeki tüm parasını bağısladıktan sonra eşi de üzerindeki altın takıların tamamını çıkarıp Plevne müftüsüne teslim etmesi insanlığın ôlmediğini bir kez daha gôstermiş oldu. Başkanlık yönetimi Plevne müftüsü Murat Boşnak'ın huzurunda yeni müslüman olmuş bu güzel aileye teşekkür etti, kendilerine sağlık ve dareyn saadeti diledi.

Başmüftülük heyeti Diyanet'i ziyaretleri akabinde deprem merkez üstü Kahramanmaraş'a hareket etti 


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.