Bulgaristan Başmüftülüğü İrşad Dairesi'nin organizesiyle her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Aktif İmam" paneli ülkenin farklı yerlerinde tertipleniyor. Bu yıl ilki Tırgovişte bölgesinde yapılan "Aktif İmam" paneli akabinde Blagoevgrad ve Filibe bölgelerinde de gerçekleştirildi. Blagoevgrad bölge müftülüğünün evsahipliğindeki panel Gotse Delçev ilçesinin Ognyanovo köyünde düzenlendi. Başmüftülük manevî danışmanlık merkezi başkanı Birali Mümün, Smolyan bölge müftüsü Necmi Dıbov, Pazarcık müftü vekili Halil Hocov ilgili panele sunumcu olarak iştirak ettiler. 

Resim Şamatarev moderatörlüğünde yürütülen panelin aktüel konusu "Çağdaş Dünyada Müslüman Ailenin Durumu" ele alındı. Toplantıya teşrif eden Başmüftü Dr. Mustafa Hacı sunumcuları dinledikten sonra konunun önemine binaen müzakerelerde bulundu, tüm katılımcı aktif imamlara görevlerinde başarılar diledi. Rodoplar bölgesinin muhtelif yerlerinden katılan yaklaşık 50 imamın yer aldığı panel Başmüftünün duasıyla son buldu.

Bir diğer panel de Filibe bölgesinin Asenovgrad ilçesinde gerçekleştirildi. Buraya da sunum yapmak üzere; Sofya Yüksek İslâm Enstitüsü rektörü Dr. Kadir Muhammed, öğretim görevlisi Dr. Sefer Hasanov ve öğretim görevlisi Aydın Ömerov katıldılar. Bahri İzzet 'in moderatörlüğünü yürüttüğü panele de 50 küsür din görevlisi katılım gösterdi.

"Teknoloji kıskacında aile" eksenli konuların işlendiği panelin sonunda Başmüftü Dr. Mustafa Hacı hazır bulunan din görevlilerine nasihat ve tavsiyelerde bulundu. Herkesi görevini hakkıyla yapmaya çağırdı. Asenovgrad paneli imamların konuşmacılara yönelttiği soru cevaplarla son buldu.

  


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.