Başmüftülüğün rutin olarak yaptığı müftüler toplantısı bu kez Kırcaali'de gerçekleştirildi. Başmüftü Dr. Mustafa Hacı, Yüksek İslâm Şûrası başkanı Vedat Ahmed, Başmüftü yardımcıları Murat Pingov, Ahmed Hasanov, Beyhan Mehmed, genel sekreter Celâl Faik ve tüm bölge müftülerinin iştirakiyle deruhte edilen toplantının gündeminde; Başmüftülüğün 2024 yılı bütçesi, din görevlilerine yapılması planlanan seviye tespit sınavları, millî kampanya ların değerlendirilmesi, camilerde tertip edilen kış sohbetleri gibi önemli konular yer aldı.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.