Başmüftü Dr. Mustafa Hacı Belçika'nın Hazelt şehrinde ikamet eden Bulgaristan müslümanları topluluğunun organize ettiği iftara katıldı. İftarda Başmüftülük Avrupa koordinatörü Mustafa İzbiştali ve Dış İşleri uzmanı Hayri Emin de hazır bulundu.

 

Başmüftü Belçika'da yaşayan Bulgaristan kökenli müslümanları kendi derneklerini ve kendi mescitlerini kurma konusunda yapıcı tavsiyelerde bulundu. Nitekim Avrupa içerisinde İslâmî değerlerin korunması ve nesillerin sağlıklı yetişmesi için bunun öncelikli olduğunu dile getirdi. Bütün bunların da ortak bir gayretle başarılabilineceğinin altını çizdi. Din, dil, aidiyet ve kültür meseleleri ciddi bir şekilde gündeme alınarak üzerinde çalışılmalıdır dedi. Ayrıca Başmüftülüğün de otorite bir kurum olarak ilgili konularda dünyanın her yerinde yaşam süren Bulgaristan kökenli müslümanlara yardım etmeye hazır olduğunu belirtti. 

Belçika'da iftara gelen müslümanlar Başmüftü ve ekibine bu anlamlı ziyaretleri sebebiyle teşekkür ettiler. Heyet ilgili şehirde bulunan DİTİB camiinde teravih namazı kıldı ve yurda dönüs yaptı.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.