Başmüftü Dr. Mustafa Haci ve genel sekreter Celâl Faik 76 yıldır Avusturya'nın Koburg şehrinde bekletilen çar Ferdinand'ın naaş kalıntılarını Bulgaristan'a getiriliş seremonisine katıldı. Devletler arası anlaşmayla en nihayetinde Avusturya'dan askerî uçakla Bulgaristan'a getirilen çar Ferdinand yakınları tarafından Sofya'daki Vrana sarayı aile kilisesine defnedildi. Bilindiği üzere, Ferdinand, Birinci Bulgar Çarı olarak ülkeyi 1877-1908 yılları arasında ülkeyi yönettikten sonra siyasî nedenlerle sürgün edilmişti. Düzenlenen geri dönüş seremonisiyle çarın son arzusu da yerine getirilmiş oldu.

Başmüftü ilgili seremoniye katılarak Çarlık Döneminde Bulgaristan'da yaşayan kültürler arasında barışa önem veren Ferdinand'a saygı gösterdi. Nitekim Başmüftülük kurumunun resmî olarak ihdas edilmesi Ferdinand döneminde olmuştur. 


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.