Başmüftü Dr. Mustafa Haci ve genel sekreter Celâl Faik Kırcaali'de düzenlenen "Tolerans Kahvesi" ne katıldı. İlgili buluşma bölge müftüsü Basri Eminefendi'nin inisiyatifiyle gerçekleştirildi. Bu vesileyle de farklı dinlerin temsilcileri hoşgörü ve anlayış çerçevesinde bir araya gelmiş oldu.

"Tolerans Kahvesi" ne HÖH genel başkanı Delyan Peevski, Kırcaali belediye başkanı Erol Mümün, papaz Petar Garena milletvekilleri ve yetkililer de iştirak etti. Kahveler yudumlanırken Kırcaali bölgesinde yapılması gerekenler, devlet, belediye ve müftülük yetkililerinden beklenen hizmetler ele alındı. İyi hizmet örneklerinin imkânlar nispetinde çoğaltılması istendi.

Buluşma öncesi Başmüftü ve HÖH genel başkanı Kırcaali bölge müftülüğünü ziyaret ettiler ve yapılan hizmetler hakkında malûmat aldılar. 

Dr. Mustafa Haci ve Basri Eminefendi Kırcaali'yi ziyaret eden Delyan Peevski 'ye sembolik bir hediye takdimi yaptılar.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.