Başmüftülük Karlovo’daki Müslümanların barışçıl protestosunu destekliyor

Başmüftülük, Karlovo’daki Müslümanların 30 Haziran 2015 tarihinde “Avrupa ülkesi Bulgaristan’da dini mabetlerin yok edilmesini durduralım” başlığı altında düzenleyecekleri ulusal barışçıl protestosunu destekliyor.
Karlovo yerel yönetimi, antidemokratik ve İslam karşıtı gayeleri doğrultusunda camiyi müze haline dönüştürme girişimini haklı göstermek için meşru olmayan sebepler öne sürmektedir. Ülkedeki Müslüman topluluğununa karşı olan bu kaba provokasyon kabul edilmez bir ayrımcılık eylemidir. Çeşitli yerleşim merkezlerinde Müslüman mabetlerinin zarar gördüğü benzer olayların sıkça yaşanması ülkedeki Müslümanları derinden yaralamaktadır.
Belediye Başkanı Emil Kabaivanov’un “Kurşun Camii’”nin kullanım amacının yerel yönetim tarafından belirlendiğine dair spekülatif ve popülist açıklamaları son derece asılsızdır. Çünkü Müslümanlar Diyaneti Bulgaristan devleti tarafından verilen tapuya sahiptir.
Mabetlerin sürekli çirkin saldırılara maruz kalması ve kullanım amacını değitirme girişimleri, derbeylik dönemi düzenlemeleriyle örtüşen antidemokratik ve irrasyonel yönetim yaklaşımın açık bir ifadesidir.
Karlovo’da “Kurşun Camii’”nin yanı sıra, Gotse Delçev’de “Karaca Paşa Camii”, Samokov’da “Bayraklı Camii”, Küstendil’de “Fatih Mehmed Camii”, Razgrad’ta “Makbul İbrahim Paşa Camii”, İhtiman’daki cami, Stara Zagora’da “Hamza Bey Camii” ile ilgili gelişmeler Müslümanların memnuniyetsizliğine yol açmaktadır. Müslümanlara ve mabetlerine yönelik antidemokratik ve İslam karşıtı tavırlar arttıkça Müslümanların tepkileri de artmaktadır.
Başmüftülük kurumu, devlet makamlarının Müslüman topluluğunun sorunlarının çözümünü derinleştirmeyecek olan etkin önlemler almalarını talep etmektedir.
Siyasi görüşleri ne olursa olsun insan haklarına, demokratik Avrupa değerlerine önem veren herkesi temel bir insan hakkının korunmasına yönelik olan bu barışçıl girişime katılmaya çağırıyoruz.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.