Başmüftülük kurumunun “Kurşun Camii” ile ilgili protesto bildirisi

Biz, İslam dinine mensup Bulgaristan vatandaşlarının temsilcileri sıfatında, Karlovo’daki kardeşlerimizin “Kurşun Camii”nin korunması amacıyla düzenledikleri barışçıl protestosunu destekliyoruz.
Yerel yönetim temsilcilerinin, art niyetli amaçlara hizmet eden gayri meşru sebepler öne sürererek “Kurşun Camii”nin kullanım amacının değitirilmesine yönelik yasadışı ve antidemokratik çabalarını şiddetle kınıyoruz.
İslamofobi çizgisinde siyaset yürüten yerel yönetim organlarının, camiyi müze haline dönüştürme girişimi ile ülkedeki Müslüman topluluğunu bir kez daha kışkırtması kabul edilmez bir ayrımcılık eylemidir. Çeşitli yerleşim merkezlerinde Müslüman mabetlerinin zarar gördüğü benzer olayların sıkça yaşanması ülkedeki Müslümanları derinden yaralamaktadır.
Mabetlerin sürekli çirkin saldırılara maruz kalması ve kullanım amacını değitirme girişimleri, derbeylik dönemi düzenlemeleriyle örtüşen antidemokratik ve irrasyonel yönetim yaklaşımın açık bir ifadesidir.
Karlovo’daki “Kurşun Camii’ yanı sıra, Gotse Delçev’de “Karaca Paşa Camii”, Samokov’da “Bayraklı Camii”, Küstendil’de “Fatih Mehmed Camii”, Razgrad’ta “Makbul İbrahim Paşa Camii”, İhtiman’daki cami, Stara Zagora’da “Hamza Bey Camii” ile ilgili gelişmeler Müslümanların memnuniyetsizliğine yol açmaktadır. Müslümanlara ve mabetlerine yönelik antidemokratik ve İslam karşıtı tavırlar arttıkça Müslümanların tepkileri de artmaktadır.
Başmüftülük kurumu, devlet makamlarının Müslüman topluluğunun sorunlarının çözümüne yönelik etkin önlemler almalarını talep etmektedir.
Kültür ve kültür mirasın koruyucularının dini-kültürel bir mirasın yok edilmesinde araç olmamalarını rica ediyoruz.
Siyasi görüşleri ne olursa olsun insan haklarına, demokratik Avrupa değerlerine önem veren herkesi temel bir insan hakkının korunmasına yönelik olan bu barışçıl girişime katılmaya çağırıyoruz.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.