Hicret-geçmiş ve gelecek

14.10.2015 tarihinde Başmüftülük Medya Merkezi’nde “Hicret-geçmiş ve gelecek” konulu oturum düznlendi. Hicri yılbaşı münasebetiyle düzenlenen oturumda Yüksek İslam Enstitüsü öğretim görevlisi Sefer Hasanov ve Yüksek İslam Enstitüsü İslam Teolojisi ve Kültürü Araştırmaları Merkezi Başkanı Dr. Arif Abdullah konuşmacı olarak katıldılar. Moderatörlüğünü Başmüftü yardımcısı Dr. Birali Birali’nin yaptığı oturumda ele alınan başlıca konular şunlardı:“Hicra”(hicret) kavramı ve bu olayın tarihi gerekçeleri, çağdaş dünyamızda hicretin yorumu, bir yerden başka bir yere göç etmek hicret sayılır mı? .
Bunun yanısıra Doğu’dan Batı’ya doğru göç dalgası ile ilgili konulara da değinildi. İnsanın günahlarını terk edip Allah’a sığınarak hicret etmesi konusuna vurgu yapıldı.
Oturumun görüntülü kaydına Video bölümünden ulaşabilirsiniz.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.