Şumnu İmam Hatip lisesi öğrencileri şehirdeki camileri ziyaret ettiler

IX. sınıf Şumnu NÜVVAB öğrencileri hocaları Celil Celil rehberliğinde Şumnu şehrinde mevut üç tarihi camiyi ziyaret ettiler. Bu camiler: Hacı Ahmed, Rıfat Paşa ve Şerif Halil Paşa’dır. Öğrencilerin camileri ziyreti 28.10.2015 tarihinde gerçekleşti. Cami ziyretleri esnasında öğrenciler Celil Celil hocaları tarafından ayrıntılı şekilde mabetlerdeki kutsal bölümler olan mihrab, minber, kürsü vb. tanıtılmıştır. Mabetlerin iç mimarı ve ornamentleri hakkında  yapılan açıklamalar öğrencilerin bilgilenmeleri açısından yararlı olmuştur. Bu bilgiler onların camilerde gereken hijyen ve temizliğe dikkat etmeleri  ve islam dinin emirlerini sistemli bir şekilde yerine getirmeleri açısından faydalı olmuştur.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.