Başmüftü Kristalina Georgieva ile Brükselde Buluştu

Başmüftü Dr. Mustafa Hacı Brüksel’de Avrupa Komisyonu (AK) Başkan Yardımcısı Kristalina Georgieva ile görüşmesinde: “Bulgaristan’da Hıristiyanların, Müslümanların ve Yahudilerin bir arada ve barış içinde yaşadıkları güzel örneği dünyaya tanıtmalıyız” dedi.

Başmüftü sözlerinin devamında “Dinler insanları yakınlaştrmak için ayırmak için değil. Dinler amaç değil insanların biribrini tanımak için birer araçtır. Demokrasi gibi herşey insanların yararınadır” diye devam etti.

Başmüftünün sözlerine göre: “Dünya’da gelişen olaylar genelinde, Bulgaristan için tehlike ancak devlet içinde oluşturulacak sunî gerginlik ile olabilir. Şu anda başka tehlike sebepleri görünmüyor. Bulgar milleti akıllı ve böyle aşırı provokasyonlara kapılmayacaktır”.

“Başmüftülüğün daha sistemli ve kaliteli çalışması devlet müesseseleriyle iyi ve uyumlu çalışmalarının neticesidir, gelişmelerin bu yönde olduğunu gözlemliyoruz, bu bizim için önemlidir”, ifadelerini kullandı Başmüftü. Ona göre önlem almak ülkedeki tüm mueseseleri içine alan bir faaliyettir. İnsanlar buna güvenmeli ve hissetmeli”.  

AK Başkan Yardımcısı Kristalina Georgieva sözlerinde: “Bulgaristanın değişik din mensupların barış içinde beraber yaşamaları güzel bir örnektir. Bu nedenden dolayı Bulgaristan, uluslararası toplantılarda daha fazla bilinmeli, dinî liderlerin Bulgaristan’daki hoşgörü örneğini tanıtmak için uluslararası panellere katılımı büyük bir önem arz etmektedir” dedi.

 Başmüftü, Başmüftülük falliyetlerinin finanse edilmelerinin ihtiyacını dile getirdi. Muhtemel finans  kaynaklarından biri Avrupa fonlarından yerel bölgelerin kalkınma programı dâhilinde yapılan yatırımlar olabileceğini söyledi. Bütçe ve İnasan Kanyankalrı Avrupa Komiseri bu konu hakkında bilgi alış-verişinde yardımcı olacağını  taahhüt etti.

Buluşma 29 Kasım 2015 tarihinde Başmüftünün resmi ziyreti neticesinde Brüksel’de gerçekleşti. Başmüftünün Brüksel’de gerçekleşen üçgünlük ziyaretinin diğer sebebi de “Yeni birleştrici ve pozitivist Avrupa: Dinlerarası Diyalog Pratiğinin Örneği” adı altında EMISCO tarafından düzenlenen monoteist dinlerin katılımı ile gerçeklekleşen milletlerarası konferansa katılmak. Ziyaretler programında Brüksel elçimiz ile Belçika Müslüman topluluğu ile buluşmalar da yer almıştır.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.