Yüksek İslam Şura Başkanı: Dinî Eğitim İslam’ın Doğru Algılanmasını, Anlaşılmasını ve Uygulanmasını Sağlamaktadır

 

“Müslümanlar Diyaneti 2016-2021” isimli konferansta konuşan Yüksek İslam Şura Başkanı Vedat Ahmet: “Yüksek İslam Şurası, Bulgaristan Müslümanlarının kolektif sesidir. Yüksek İslam Şurası, Bulgaristan kanunları ve Başmüftülük tüzüğü çerçevesinde yetkilerini Müslümanların haklarını korumak ve Bulgaristan Müslümanları Diyaneti’nin gelişimi için karar alma konusunda kullanacak” dedi. Konferans 28 Mart 2016 tarihinde Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü tarafından bir otelde gerçekleştirildi. Konferansın amacı geniş toplum kitlesini Başmüftülüğün gelecekteki projelerini, çalışmalarını ve gelişmeyi hedeflediği yönüyle ilgili toplumu bilgilendirmek.

Konferansta katılımcı olarak yer alan diğer konuşmacılar, Başmüftü Dr. Mustafa Hacı, Doç. Dr. İbrahim Yalımov Sofya Yüksek İslam Enstitüsü eski rektörü, Murat Pingov Başmüftü yardımcısı, Birali Birali Başmüftü yardımcısı ve Ahmet Ahmedov Genel sekreter.

Yüksek İslam Şura Başkanı’nın ifadelerine göre, Bulgaristan Müslümanları Diyaneti, müessesenin kalbi konumunda olan dinî eğitim alanında yeni modeller oluşturmayı ve belirli standartlar getirmeyi hedefliyor. Dinî eğitim, İslam’ın doğru algılanmasını, anlaşılmasını ve uygulanmasını mümkün kılmaktadır. Günümüzde toplumun buna her zamankinden daha çok ihtiyacı vardır.

Yüksek İslam Şura Başkanı raporunda: “Bulgaristan Müslümanları Diyaneti’nin temel ilkeleri, komşu ülkelerdeki başarılardan ve pratiklerden istifade ederek ve geleneklerimize uygun olarak yapıcı ve gelişen bir dinî eğitim sisteminin kurulmasıdır” dedi.

 

Yüksek İslam Şura Başkanı’nın ifadelerine göre, geçen dönemlerde üç imam hatip lisesinde 1500’den fazla kız ve erkek öğrenci eğitim görmüş, ayrıca 300’e yakın öğrenci de Sofya Yüksek İslam Enstitüsü’nde eğitim almıştır. Eğitim müesseselerimizin karşılaştıkları zorluklar ve çıkarılan engellere rağmen, geçen yıllar içerisinde dinî okullarımız toplumun radikalleşmesini önleyen geçilmez birer bariyer oldular. Başmüftülük, dinî eğitim alanı ile Müslüman kimliğini korumayı ve geliştirmeyi amaçlıyor. Bu durum günümüzde Müslümanların eşit haklara sahip vatandaş bilinciyle yetişmelerini sağlıyor.  

Yüksek İslam Şura Başkanı, Başmüftülüğün, toplumda yüksek değer ve sorumluluk sahibi olacak kişilere sağladığı burs programını daha da geliştirebilmesini umduğunu söyledi. Yüksek İslam Şura Başkanı sözlerinin devamında Müslüman toplumu tarafından bağışlanan paralarla eğitim projelerini gerçekleştiren “eğitim fonuna” olan güvenin artmasını temenni etti.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.