Türkiye’den Gelen Bir Grup Delege Filibe Bölge Müftülüğünü Ziyaret Etti

Tokat şehrinde faaliyet gösteren Yazarlar ve Şairler derneği delegeleri Filibe Bölge Müftülüğünü ziyaret ettiler. Misafirler, Tokat Yazarlar ve Şairler derneği ile “Gazi Osman Paşa” okul mezunları derneği üyeleriydi. Misafirler yeni seçilen Filibe Bölge Müftüsü Taner Veli tarafından kabul edildiler. Bölge müftüsü misafirlerine, Başmüftülüğün faaliyetleri, eğitim merkezleri  ve Filibe şehrindeki “Muradie Cami’nin” tarihi hakkında malumat verdi. Yazarlar ve Şairler Derneği başkanı Remzi Zengin de derneklerini ve faaliyetlerini tanıtarak, Bölge müftüsüne derneğin yayınladığı dergilerden hediye etti. Filibe Bölge Müftüsü de Başmüftülüğün yayınlarını tanıtarak misafirlere Mislimanlar dergisinden birer nüsha hediye etti.      


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.