Bulgaristan'da Din Özgürlüğünü Kısıtlama Çabalarına Karşı Protesto Bildirisi

 

13.06.2016 tarihin’de Sofya’da Bulgaristan Müslümanlar Diyanetine bağlı Yüksek İslâm Şura Meclisi’nin aylık olağan oturumunda Bulgaristan’da Din Özgürlüğünü kısıtlama çabalarına karşı  protesto bildirisinin yayınlanması kabul edildi.

Bulgaristan Müslümanları Diyaneti’nin merkezî kollektif yönetim organı olan Yüksek İslâm Şura Meclisi, Bulgaristan Cumhuriyetinde Müslüman toplumunu temsil etmektedir, bireylerin, doğal ve demokratik insanî hakları olan din özgürlüğü Bulgaristan Anayasası’nda, Birleşmiş Mülletler Bildirgesinde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde garanti edilmiştir. Bulgaristan Diyaneti Yüksek İslâm Şura Meclisi yukarıda zikredilen anayasa ve antlaşmalara dayanarak aşağıdaki bildiriyi kamu oyunun bilgisine sunmaktadır: 

Son onbeş yılda dünya genelinde islamofobinin artması ve bu anlayışın millî bir sorun haline getirilmeye çalışılması gayretlerine karşı, bazı siyastçilerin girişimleri neticesinde ülke ve kamu güvenliği gerekçesiyle insanların dinî özgürlüklerinin kısıtlanmasına karşı endişemizi dile getiriyoruz.

Bu bağlamda bazı belediye meclislerinin Müslümanların yüzünü örten belirli elbislerin yasaklamasını ve cezaya tâbi tutulmaları yönünde aldıkları kararlarından rahatsızlık duyuyoruz, bu kararlar Müslümanların dinî haklarını ve duygularını ihlâl etmektedir. Sünnî din alimlerinin yorumlarına göre başörtüsü dinî bir emir ve Müslüman kadınlarına emir babındadır.

Bulgaristandaki Müslüman Toplumu endişelendiren ve dehşete düşüren “yüzü örten veya saklayan kanun tasarısı” aracılığı ile Müslüman kadınların yüzyıllardan günümüze kadar geleneksel dinî elbise olan (hicab, başörtü, şamiya) millî güvenlik ve kamu düzenini koruma bahanesi ile Müslüman vatandaşlarını da ilgilendiriyor olması.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü, 100 yıllık tarihi olan bir kurum ve ülkede yaşayan Müslümanları temsil edilmektedir. Toplum adına her konuşma denemesi veya Başmüftülük müessesesinin ihmal edilmesi açıkça anayasanın ve demokrasinin göz ardı edildiğini göstermektedir. Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü, ülke genelinde ikamet eden Müslümanların dinî hayatını organize etmekle ve dinî haklarını savunmakla yükülümlüdür.

            Bulgaristandaki Müslüman Toplumunnun insanî ve özellikle dinî haklarını, gelenklerini ve kimliklerini tüm yasal ve demokratik yöntemlerle savunmak, demokratik ülke olan Bulgaristan ve Avrupa vatandaşı bütün bireylerin insanî görevi olduğunu beyan ediyoruz.

            Bu yüzden açık ve net olarak islâm dinideki vecibeleri ve yükümlükleri özellikle de Müslüman kadınların hicab giymelerini suç olarak gösterilmesine karşıyız.

Umut ediyoruz ki, Bulgaristan Cumhuriyeti idarecilerinin âkil bir karar ile devlet kurumları tarafından din özgürlüğü yakînen ilgilendiren yasaları kabul ederlerken, ucuz siyasi popülizme karşı sürüklenmekten korunacaklarını ve Müslüman toplumunu 1989 öncesi karanlık anılarına göndermez ve son 26 yılıda insanların kanuni haklarını koruma garantisi ile Bulgaristan Cumhuriyetindeki demokrasiyi inşasında  ortak çabalarını silmez.

 

 

 


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.