Diyalog Ortak Yolumuzdur

Millî Dinî Topluluklar Meclisi, Din ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Krasimir Velçev’in daveti üzerine Bulgaristan Millet Meclisi binasında toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının gerçekleştirilme nedeni Millet Meclisineyüzü örten ve tamamen kapatan giyisinin (Burkanın) yasaklanması için sunulan kanun tasarısı dır.

            Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü söz konusu kanun tasarısı hakkında görüşünü 43. Millet Meclisi Başkanı Tsetska Tsacheva’ya sundu. Aynı zamanda Din ve İnsan Hakları Komisyonu’na da Başmüftlüğün yukarıda adı geçen kanun tasarısı hakkındaki görüşü ile ilgili bilgil verildi.

            Bulgaristan Millet Meclisi’nde gerçekleştirilen toplantıda, Din ve İnsan Hakları Komisyon Başkanı Velçev ve Başkan Yardımcısı Antonov yer aldılar. Ayrıca, Millî Dinî Topluluklar Meclisi toplantıda Başkan Prof. Dr. Rupen Krikoryan, Bulgaristan Müslümanları Başmüftü Yardımcısı Birali Birali, Papaz Petko Vılov ve Papaz Evgeni Naydenov tarafından temsil edildi.

            Millî Dinî Topluluklar Meclisi üyleri Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğünü desteklediklerini ve yukarıda zikredilen tasarının 2. maddenin 2. fıkrasına ilişkin endişelerini paylaştıklarını ifade ettiler. Bu fıkrada, yüz kısmının örtülmesi ile kulaklar ve saçların bir kısmının örtülmesi tarışılmakta, bu tasarı İslâm dinine mensup ve başörtü taşıyan bütün Müslüman kadınlar ile diğer geleneksel dinlerin temsilcilerini de ciddi biçimde etkileyebilir.

Bulgaristan Müslümanlar Başmüftülüğü, millet vekillerine sunduğu raporunda yukarıda zikredilen maddede düzenleme yapılmasını ve bu yeni düzenlemeye kulakların ve saçların dahil edilmemesini önerdi. Başmüftü Yardımcısı Birali Birali, dikkat çektiği bir diğer husus da, nihai hükümlerde işaret edilen kadınların zorla ve şiddetle örtünme eylemlerinin suç sayılmalası. Bireylerin dinî özgürlüklerinin kısıtlanmaması ve her insanın kendi özgür iradesiyle dinini seçme imkanının sağlanması için toplanmamıza vesile olan sözkonusu kanun metninin yeniden düzenlenmesi gerekir. 

Din ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Velçev, bir taraftan millî güvenliğin korunması, diğer taraftan da insanların din özgürlüğünün korunması için diyaloğa ve karşılıklı müzakere edilen konuları sunmaya ve ortak fıkre ulaşmasında yardımcı olmaya hazır olduğunu ifade etti. Dr. Krikoryan, Yasma organı yetkilileri ile Bulgaristan’da geleneksel dinî grupların görüş ve konumlarını en iyi şekilde temsil eden Millî Dinî Topluluklar Meclisi üyeleri arasında oluşan diyalogtan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

 

 


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.