İnglitere’deki Bulgaristan Müslüman Topluluğu Bulgaristan Müslüman Cemiyetinin Yeni Yönetimini Seçti

10.07.2016 tarihinde İngiltere’de ikamet eden Bulgaristanlı Müslümanlar, İngiltere’deki Bulgaristan Müslümanları Cemiyetinin genel toplantısında yeni yönetimini seçti. Yeni seçilen yönetim kurulunda S. Karani, A. Mehmed, G. Mehmedov, A. Hasan, E. İbryam, A. Dokova, H. Halilova, E. Raşid ve E. Balcieva yer almaktadırlar. Sevgin Karani cemiyetinin başkanlık görevini yürütecektir. Yönetim kurulunun yıllık faaliyetlerini içeren programı belirlendi ve kabul edildi, program çeşitli dinî-kültürel etkinlikler ve eğitici programlar içermektedir.

Bulgaristan Müslümanları Cemiyeti’nin Yönetim Kurulu Toplantısının resmi konukları arasında Londra’daki Batı Trakya Türk Cemiyeti Başkanı Ercüment Mustafaoğlu ile cemiyetin kurucusu ve eski başkanı Necmi Hasanoğlu yer aldılar.

Bulgaristan Müslümanları Cemiyeti “Birleşik Krallıkta Bulgaristan Müslümanları Birliği” ismi ile 02.10.2011 tarihinde Londrada kurulmuştur. Sözkonusu cemiyet, Birleşik Krallıktaki Bulgaristan Müslümanları topluluğunu ve aynı zamanda Bulgaristan Müslümanları Başmüftlüğünü temsil etmektedir.   

19.06.2016 tarihinde Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı Londra’daki Bulgaristan Müslümanları topluluğu ile görüşmesinde Müslümanların birlik ve beraberlik içinde olmalarını, kendilerini gelişen modern dünyaya adapte etmelerini ve çocuklarının gelecekleri için çalıaşmalarını tavsiye etti. Dünyevi ve manevi değerlerin arasındaki dengeyi sağlamada dikkatli olmalarını ve birini diğerine nazaran kayebedilmemesini söyledi. Başmüftü aynı zamanda Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğünün Bulgaristandaki bütün Müslümanların ister Bulgaristan’da olsun ister farklı ülkelerde ikamet etmiş olsunlar tek temsilcisi olduğunu beyan etti.        


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.