27.07.2016 Tarihinde Sofya’da Gerçekleştirilen Yüksek İslâm Şura’sı Fransa Sen Etie dü Ruver’de yapılan terör saldırısını Kınayan Bildiri Kabul Etti

Bulgaristan Müslümanların Yüksek İslâm Şurası 26 Temuz 2016 tarihinde gerçekleşen Fransa’da Sen Etie dü Ruvr’da meydana gelen ve Hristiyan din adamının vahşice öldrülmesi ile sonuçlanan olayı şiddetle kınamaktadır.

İnsan hayatı dokunulmaz bir nimettir bu bağlamda yaşlı rahip Jak Amel’in öldürülmesi kesinlikle kabul edilemez bir suçtur.

Dinî sebeplerle işlenen şiddeti kesinlikle kabul etmiyoruz. Ayrıca, cinayetin din adamına yönelik olarak işlenmesi, bizi ayrıca derinden üzmektedir bu olay dinî değerleri ve inançları lekelemektedir. Biz bu olguyu asla tasvip etmeyip şiddetle kınamaktayız. İslâm dini savaş esnasında dahi din adamlarını, yaşlıları ve suçsuzları öldürmeyi yasaklamaktadır.

Din, suçsuz insanlara yönelik şiddet ve terör saldırılarının enstrumanı olmamalıdır. Din, globalleşen dünyadaki terörizme karşı, medeni bir modeldir. Terör, hepimizin hep birlikte mücadele etmemiz gereken kötü bir olgu dur.      

 


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.