Dini Liderler Meclisi: Bulgaristan Müslümanlarının Haklarını Kısıtlama Teşebbüslerini Sonlandırın

 

Dinî Liderler Meclisi, Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğünün en yüksek otoritelerinden briridir, meclis, 1990 yılından itibaren Bulgaristan Müslüman toplumunun dinî yönetiminde görev yapmış bütün Başmüftülerini ve Yüksek İslâm Şura Başkanlarından oluşmaktadır. Meclis, sistemli olarak oturumları olmamasına rağmen, gerçekleştirdiği bütün oturumlarda yetkileri çerçevesinde Müslümanlar için büyük önem arz eden konuları görüşmektedir. Dinî Liderler Meclisi, sormuluklarının ciddiyetinin farkına vararak, bu bağlamda ilk otrumunu 26 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirdi. Dinî Liderler Meclisinde, Başmüftülerden Dr. Mustafa Hacı, Fikri Salih, Selim Mehmet ile Yüksek İslâm Şura Başkanlarından Vedat Ahmet, Hüseyin Karamolla, Ridvan Kadyov ve Basri Pehlivan yer aldılar. Toplantının tek gündem maddesi, Bulgaristan Millet Meclisi’nin gündeminde olan ve Müslümanların Anayasa ve Uluslararası kanunlarla garanti altına alınmış olan dinî hak ve hürriyetlerini kısıtlamaya yönelik kanun tasarıları. Dinî Liderler Meclis’i üyeleri Bulgaristan Müslüman toplumunun birliği ve beraberliği, Müslüman toplumunun en değerli ve kıymetli zenginliği olduğunu ifade ederek, bu birliğe büyük önem verdiklerini ve gelecekte de birliğin devam etmesi için çalışacaklarını oy birliği ile ifade ettiler. Müslümanların birliği, ülkemizde güvenli ve huzurlu bir toplumun oluşturulması için önemli etken. Avrupa’da, Balkanlarada ve Orta Doğu’da son zamanlarda meydana gelen uluslararası ve toplumlar arası olaylar göz önüne alındığında, bu ortamın korunması ve daha da geliştirilmesi açısından, ülkemiz için önemli bir kazanç. Bazı radikal kişi ve gruplara karşı ülke güvenliğinin korunması için alınan tedbirler, bütün ülkelerin aldıkları kararlarda önemli yer almaktadır. Buna göre Bulgaristan’da da olaylar abartılmadan gerçekleşen ve gerçekleçebilecek olan olaylar tedbirlerin alınması gerekmektedir. Alınan kararlardan olumlu sonuç alınabilmesi için kararların dengeli bir şekilde alınması gerekmektedir. Bir taraftan radikal unsurları önleyecek kararlar alınırken, diğer taraftan da bazı sınırlayıcı tedbirler alınmalı. Kanun kabul edilirken ön plana yasak değil, ikna ve manen yükseltme çıkarılmalıdır. Çünkü yasaklama kötü olanı yok etmez, faklı ortamda farklı şekilde kendisini daha iyi bir biçimde geliştirme imkanı sağlamaktadır.

Dinî Liderler Meclisi üyeleri, yukarıda zikredilen gerçekleri belirterek, Allah’ın emri olan Müslüman bayanların giysileri ve Dinler yasası ile ceza hukukunda yapılması istenen değişikliklerden endişe duyduklarını dile getirdiler. Kanunlardaki değişiklik tekliflerin çoğu, Anayasa ve uluslararası kanunlarla garanti edilmiş olan haklardır. Dinî Liderler Meclisi, teklif edilen kanun tasarılarının, Bulgaristan toplumunun salahiyeti ve güvenliği konusunda olumlu sonuç vermeyeceğini tam aksine bu tasarılar bazı kişileri olumsuz hareket ve fiilleri icra etmeye itecektir çünkü tepki tepkiyi doğurur. Ülkemiz ve bölgemiz adına bu sıkıntılı dönemlerde, müesseseler ve kurumlar arasında hislerle hareket etmeye değil, diyaloğa ve sorunların çözümünde gerçekçi olmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Aşırılıklar, aşırılıkla tedavi edilemez. Son 25 yıldır Bulgaristan Müslümanlarının dinî idaresinde yönetici olarak görev alan Başmüftüler ve Yüksek İslâm Şura Başkanları, Müslüman toplumunu mutedil olmaya davet ederken, devlet yöneticilerini ve millet vekillerini daha toleranslı, daha akıllı ve diyaloğa açık olmaya davet etmekte ve şu anda iftihar duyduğmuz konulara büyük katkısı olan Müslüman toplumunun dinî-kültürel ve eğitim kurumlarını küçümsememelerini ifade ettiler. Dinî Liderler Meclisi’nden yapılan açıklamada, bu önemli soruların en kısa zamanda devlet organlarına başta Cumhurbaşkanına, Meclis Başkanına ve Başbakana iletmeyi arzu ettiklerini ifade ettiler.         


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.