Başmüftülüğün Organizasyonuyla 233 Kişi Haci Oldu

 

Başmüftülük müessesesi Bulgaristan Müslümanlarının dinî işlerini düzenleyen tek kurum olması hasebiyle hac hizmetlerine büyük önem vermektedir. Yıldan yıla artan hac hizmetleri kalitesiyle Başmüftülük her yıl yüzlerce Müslümanın hacı olmasına vesile olmaktadır.

BuyılBaşmüftülükteşkilâtınagüvenerek 233 kişikutsaltoprakları ziyaretetti. BuhacılararasındaBulgaristanfarklı bölgelerindenhacılarınyanı sıraAvrupadaikametedenBulgaristanlılar, çiftevatandaşlıksahibiTürkler, BulgaristandamukimFilistinli, Sudanlı veEndonezyalı hacılardabulunmaktadır. Smolyan bölgesinden hacıların sayısı en fazladır.  

Hacılık, bir fedakârlık işidir, zahmetli ve sıkıntılı bir şekilde yerine getirilen bir ibadettir. Tabii, bu ölçüde manevî kazancı da büyüktür. Hac, zorluklarla, imtihanlarla dolu bir ibadet olmakla birlikte Başmüftülük hacıları bu yıl, Allah’ın yardımı ve iyi teşkilât sonucu, son beş yılın en rahat hacılığını gereçekleştirdi. Bunun sebepleri arasında Suudi Arabistan Hac Bakanlığının aldığı yeni yeni güvenlik tedbirleri, Başmüftülük hac organizasyon ekibinin edindiği tecrübe, Suudi Arabistanlı hacı sayısına getirilen ciddi sınırlama ve İranlı hacıların gelmemesi sebebiyle hacı sayısındaki azalma, hacıların yaş ortalamasının nibeten genç olması ve rehberlerinin yönlendirmelerine riayet etmeleri söz konusudur.

Bulgaristanlı hacılar, önceki yıllardaki gibi bir aylık süre için kutsal topraklara gelip bunun 22 gününü Mekke’de, 9 gününü de Medine’de geçirecektir. Mekke’de bulundukları süre içerisinde önce haccın ilk kısmı olan umreyi yerine getiren hacılar, Arefe ve Bayram günlerinde Arafat, Müzdelife, Mina ve Kabe’de yapılması gereken ritüelleri ifa ederek hac ibadetlerini tamamladılar. Bu şekilde hacılığın gereklerini yerine getiren Başmüftülük kafilesi, bundan sonra Mekke’de dinî ve kültürel program ve gezilerle son günlerini geçirerek 22 Eylülde Medine’ye yolculuk yapacaktır.

Başmüftülük organizasonuyla hac borcunu eda eden 233 kişiden dinî vazifelerini yerine getiremeyen olmadığı gibi, ciddi sağlık sorunu yaşayanlar da olmamıştır.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.