Hacılık islâm dünyasının aynasıdır

Hacılık, farklı boyutları olan, çok çeşitli hikmetleri ihtiva eden bir ibadettir. Farklı milletleri, rengârenk düşünceleri, çeşitli kültürleri bir araya getirmektedir. Sosyal, kültürel, kişisel boyutlarda yaşanan özelliklere, güzelliklere, hikmetlere sahiptir. Bu kadar çok insanın bir araya gelmesi tabii olarak dinî hizmetleri yürüten din gönüllülerini, hizmet erlerini ve ulemayı da bir araya getirmektedir. Haccın önemli hedeflerinden birisi zaten bu şekilde bir araya gelen insanları, toplumları ve kültürleri birbirileriyle tanıştırmak, etkileşim ve işbirliğini sağlamak ve artırmaktır.

Bu gayeye yönelik olarak Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl Mekke’de muâyede/bayramlaşma programı düzenlemektedir. Bu vesileyle İslâm dünyasından ulemâ/alimler, ümerâ/idareciler ve hudemâ/görevlileri bir araya gelmektedir. 14 Eylüle denk gelen bayramın üçüncü akşamında Mekke’deki Mekârim Minâ otelinde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’in evsahipliğinde uluslararası bir buluşma, bayramlaşma gerçekleşti. Programın başlangıcında dünyaca ünlü Kur’ân okuyucularının okudukları aşr-ı şerifler, okunan salevât-ı şerife ve kasidelerle öncelikle kalplerin ve kulakların pasını sildi.  Ardından farklı Müslüman ülkelerinin çok değerli hac yöneticileri konuşmalar yaparak haccın önemini, hedeflerini, Müslümanların birlik ve beraberliğe ihtiyaçlarını, İslâm düünyasının üzüntü verici görüntüsünün düzeltilmesine yönelik yapılması gereken çalışmaları bir bayramlaşma programı kapsamında dile getirdiler.

Konuşmalar, evsahibi Prof. Görmez’in mânâ ve hikmet yüklü, yön verici veciz selâmlama ve girizgâhıyla başladı. Hazırûna hitabında sayın Görmez, İslâm dünyasının hazan mevsimi yaşadığını dile getirdi. Devamında haccın İslâm dünyasına ayna tuttuğunu, eski bir tabirle mir’ât/ayna olduğunu ifade etti. Medeniyetimiz ve kültürümüzden koparak başka medeniyet ve kültürlere bağlı olarak yaşamakta olduğumuzu, buna rağmen sıkıntı ve zorluklarla birlikte ileriye yönelik adımların atıldığını ve geleceğe ümitle bakabilmek için daha ciddi ve köklü ilmî, idarî, kültürel çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Türkiye’nin bu konuda 15 Temmuz kalkışmasına karşı ortaya koyduğu tavır İslâm dünyasında ümit ışıklarını artırdığının altını çizerek haccın da bir ümit ve diriliş müjdesi verdiğini söyledi. Daha sonra konuşma yapan Afganistan Hac ve Din İşleri Bakanı, Sudan Evkaf ve İrşad Bakanı, Somali Evkaf ve Din İşleri Bakanı, Irak Hac Organiasyonu Başkanı, Filistin’in Gazze Evkaf ve Din İşleri Bakan Vekili de bu ümidi ve diriliş müjdelerine dikkat çektiler. Herbiri bu senenin sorunsuz organizasyonundan dolayı Suudi Arabistan kralı, yetkilileri ve halkına teşekkür ettiler.

Malezya’dan Avrupa’ya, Çin’den Nijerya’ya, Umman’dan Rusya’ya, Somali’den Kuveyt’e 40 civarında ülkenin temsilcisinin katıldığı bu üst düzey bayramlaşma ve tanışma toplantısına Bulgaristan Müslümanlarını temsilen Başmüftü Mustafa Hacı ve Yüksek İslâm Şurası Başkanı Vedat S. Ahmed katılarak Bulgaristan Müslümanlarının da bu ümmetin bir parçası olduğunu, İslâm dünyasının dertlerine ortak olduklarını gösterdiler. Birlikte kılınan yatsı namazı ise farklılıkların aynı safta buluşabileceğini ve zengin bir tablo oluşturabileceğini gösterdi.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.