Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü 2017 yılında İmamlara 9 Aylık Kurs Düzenliyor

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü 2017 yılında Plovdiv iline bağlı Ustina köyünde imamlara hazırlık için 9 aylık kurs ilân etti.

Başvuru yapacak kursiyerlerde aranan özellikler:

1. Bulgaristan vatandaşı olmaları.

2. 16 ile 45 yaş arasında olmaları.

3. okur-yazar olmaları.

4. Bölge müftüleri tarafından önerilmiş olmaları.

5. Sabıka kaydının olmaması.

6. Dini görevlerini yerine getirmeyi engelleyecek özür ve hastalıklarının olmaması.

Dilekçeler 30.12.2016 tarihine kadar,  Ustina köyü Krayrechna sokağı 17 numara il Plovdiv, adresine gönderilmeli. İrtibat için tel. 0877506071, kurs müdürü: Selim Mehmed


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.