Unutma ki, tekrarlanmasın!

MÜSLÜMANLAR dergisi
aşağıdaki konularda müsabaka ilân etmektedir:

1.Yazılı Hafıza: (anı, söyleşi, ese, oçerk vs.)
2. Görsel Hafıza: (fotoğrafya, resim)

Eserleri göndermek için son vade:14 Aralık 2014.

İrtibat:
Adresimiz:
MÜSLÜMANLAR dergisi
ul. Bratya Miladinovi – 27
Sofya 1000
Elektronik adresimiz: muslumani@abv.bgUNUTMA Kİ, TEKRARLANMASIN!

Değerli okuyucular, kıymetli dostlar!
O kahrolası 1984 - 1985 kışında yönetici totaliter partinin aklına esen zulüm eylemlerinden sonuncusunu uygulamak üzere devlet makinasını işe koştuğu zulüm günlerinin üzerinden 30 yıl geçmiş bu¬lunuyor.
O sayılı günler ve haftalar içinde memleketi bir uçtan bir ucaçiğneyip geçen ve ezen demir silindirlerin altında canlı bir Müslüman Türk bırakmayan ateş fırtınası, hattâ mezarlarımızda ebedi istirahatgâhına çekilmiş atalarımızın bile aziz anısını tanımak istemeyerek hepimize administratif yollarla bir çırpıda Hıristiyan Bulgar isimleri tak¬tılar. Bu şekilde parti kodamanları yıllar boyunca biriken problemlerini bir el hareketiyle halletmek istiyorlardı.
Rodoplar’daki Müslümanları ve Çingene kardeşlerimizi Bulgar isimleriyle şereflendirdiklerini zanneden ve bu utanç verici olaydan ilham alan Bulgar komünistleri yıllardır hayallerinde yaşattıkları "tek sosya¬list Bulgar ulusunun" önünde duran son ve en çetin engeli de düzle¬yip aşmak istemişlerdi.
Bu amaçla ne kadar toplumsal örgüt varsa, "halk" milisi or¬ganlarını, askeri birlikleri ülkemizde güya cehalet batağına saplanıp kalmış son nüfusu da akıllandırmak istiyorlardı. Bu şekilde güya milletin parçalanmasını önleyip durduracaklardı. Politbürolu kodamanlar bilmiyorlardı ki, her sonun bir başlangıcı vardır. O günlerde yer tabakalarını sarsan bir uğultu duyuldu. Yıllar boyu toplanan kin ve gazap dalgaları ilkbahar suları gibi coşup taşarak önlerine çıkan her türlü engelleri yıkıp geçti ve bir sabah en nihayet demokrasinin gülümseyen çehresini gördük!

Değerli dostlar!
Şimdi sizlerden büyük bir ricamız olacak. O günlere dair kendi anılarınız; dövülen, ezilen, hor görülen, hapsedilen, sür¬güne gönderilen insanlarımızın anılarını; gün bugündür deyip ortaya atılanyalancı ve sözüm ona bilimsel "eserleri ve ideolojileriyle" şan, şeref ve ad yapan zavallı ilim adamları ve yazarlara karşı çıkanların anılarını bulup ortaya koyalım. Bütün bu olanları unutmamak için bunu yapmalıyız.
Unutursak bir başka zamanda, bir başka ad altında tekrar karşımıza çıkma tehlikesi var. Gelin, o menfur günlerin acılarını anlatalım, yeni yetişen nesillere öğretelim!Yurdumuzun çehresini temizleyip gül¬dürelim!

Kulaklarımıza ezanla haykırılan isimlerimizi küstahça alarak
Bulgaristanlı Müslüman-Türkleri asimile etme deneyiminin 30. yıl¬ında
MÜSLÜMANLAR dergisi müsabaka ilân ediyor:
1.Yazılı Hafıza: (anı,söyleşi,ese,oçerk vs.)
2. Görsel Hafıza: (fotoğrafya, resim)

Her iki kategoride en haşarılı eserlere parasal mükâfatlar ve her katılımcıya da ayrıca ödüller verilecektir. Gelen eser¬ler yıl boyunca dergimiz sayfalarında yer alacaklardır.
Eserleri göndermek için son vade:14 Aralık 2014.

İrtibat:
Adresimiz:
MÜSLÜMANLAR dergisi
ul. Bratya Miladinovi – 27
Sofya 1000
Elektronik adresimiz: muslumani@abv.bg


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.