Bulgaristan Başmüftülüğü’nün 23-30 Kasım 2014 y.Yetimler Haftası” Yardım toplama kampanyası

 

Dünyada her gün milyonlarca çocuk ebeveyninin birini veyaikisini de kaybederek yetim kalıyor. UNESCO istatistik verilerine göre dünyadaki yetim çocukların sayısı 2014 yılında 400 Milyonuaşması bekleniyor. Sebebi ne olursa olsun milyonlarca cocuk ailesevgi ve sıcaklığından mahrum kalarak yetişiyor. Onlara eluzatmak bizim boynumuzun borcu.

“Sana (Allah yolunda) ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki:Maldan harcadığınız şey, ebeveyn, yakınlar, yetimler, fakirler veyolcular için olmalıdır. Şüphesiz Allah yapacağınız her hayrıbilir.”, Kuran-i Kerim, Bakara – 215

İslam presiplerinden mülhem, üzerine düşen büyük sosyalsorumluluğun şuurunda olan Bulgaristan Başmüftüluğü'nünSosyal işler Birimi, 23-30 Kasım 2014 Yetimler Haftasımünasebetiyle „Yetime el uzat, Allahın rızasını kazan” sloganıaltında ülke genelinde yardım toplama kampanyası düzenliyor.

Amacımız, yardımlaşmayı ülke genelinde yaşayanMüslümanların davası haline getirerek, ihtiyac sahiplerinindertlerini bir nebze de olsa azaltmak. Civanmert halkımızınyardımlarıyla gecmekte olan 2014 yılında aylık 50 lv. yardımla ulkegenelinde 81 yetime destek sağlandı. Bu yardımların mali boyututoplam 32 985 lv'ya ulaştı. 2013 yılında ise bu miktar sadece 4200lv idi.

Değerli vatandaşlar, ülkemizin daha iyi bir geleceği için,yetim çocuklarımızın kader ve kederlerine karşı duyarlı olalım.

 

Bağışlarınızı Başmüftülük, ülke genelindeki Bolge Muftülükleri,ve Başmüftülüğün „Yetimler Fonu” kumbaralarına yapabilirsiniz.Bağışlar sadece yetimlere yardım icin kullanılacaktır.  İrtibat ve daha fazla bilgi icin: Başmuftuluk Sosyal İşler Birimi1301 Sofia, ul. „Bratya Miladinovi” №27, e-mail:social@grandmufti.bg, tel.: 02 988 20 61, 02 981 60 01


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.