Başkent Sofya’da Başörtülü Bayana Saldırı

27 Haziran 2017 tarihinde Mübarek Ramazan Bayramı’nın üçüncü gününde Başkent Sofy’da müslüman bir bayan başötülü olması nedeniyle çirkin bir saldırıya mağruz kaldı. Saldırıya mağruz kalan bayan, Başmüftü Yardımcısı Birali Mümün’ün eşi dir.

Başmüftü Yardımcısı Birali Mümün’ün ailesi, yapılan alçak saldırı nedeniyle büyük üzüntü içindedir. Başmüftü Yardımcısının ailesine yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırı nedeniyle, ülkemizdeki Müslüman toplumunun tamamı endişelidir. Dini tahammülsüzlük nedeniyle Başmüftü Yardımcısının ailesine yönelik gerçekleştirilen alçak saldırı, müslüman olmayan sağ duyulu insanlar tarafından da eleştirilmekte ve kınanmaktadır. Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü, nefretle işlenen suçlara mağruz kalan kurbanların dinî inançlarına bakılmaksızın yapılan dinî hoşgörüsülüğü şiddetle kınamaktadır. Devletin, vatandaşlarının güvenliğini sağlaması için acil tedbir alması gerektiğine inanıyoruz. Böyle anlarda dinlerle ilgili yeni yasalara değil, Bulagristan Devletinin sınırlarında dinler arası diyalog, dinî hoşgörü ve farklı etnik ve dinî gruplara mensub insanların sorunsuz bir arada yaşamalarını sağlayacak çalışmalara ihtiyacımız var.     

XXI. yüzyılda Avrupa Birliğ üyesi olan bir ülkede en temel evrensel insan haklarına ve özgürlüklerine – dini inanç özgürlügünün oluşmasına  karşı, bu tarz nefret eylemli suçların işlenmesine izin verilmesi son derece rahatsız edici bir durumdur.

            Hatırlatmak İstiyoruz ki, Bulgaristan Müslümanlarının çoğu burda dogmuştur. Bulgaristan bizim vatanımızdır. Biz Bulgaristan vatandaşıyız, Bulgaristan Anayasasında belirtilen Ortodoks Hıristiyan dininden farklı dini inanca sahip omamız, vatandaşlar olarak, bizim eşitlik haklarımızı değiştirmez. Vatanımızda barış ve huzur içinde yaşamak istiyoruz. İnanıyoruz ki kurumlar yapılan saldırıya karşı sorumlu davranacak ve saldırganları, bulgaristan vatandaşı olan bir aileye yaşattıkları duygusal ve fiziksel travmalar için sorumluluk altına alınacaklardır.

27 Haziran 2017 tarihinde Başkent Sofya’da baş örtülü müslüman bir bayana yapılan saldırı hakkında, Bulgaristan’da ve yurt dışındaki bütün insan hakları örgütlerine kurumumuz tarafından başvuru yapılacaktır.   

 


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.