Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatının Vienadaki Konferansına Katıldı

         22-23 Haziran 2017 tarihinde Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Tekilatı (AGİT) Viyana’da: “İnanç ve Din Özgürlüğü: Hıristiyanlara, Müslümanlara ve diğer din mensuplarına yönelik antisemintizm hoşgörüsüzlük ve ayrımcılıkla mücadelede sorunlar, fırsatlar ve zorluklar konulu insani boyut ara yıllık konferansını düzenledi. Bulgaristan Müslümanlar Diyanetinin temsilcisi, toplantıda, son aylarda Bulgaristandaki Müslüman Topluluğunun aktüel sorunlarını ve yaşadıkları zorlukları anlattı.

Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti temsilcisi raporunda, milliyetçilerin meclise oylamak için sundukları yasa değişiklikleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Sözkonusu değişiklikler: Ceza kanununda İslam “Radikal İslam” şeklinde gösterilerek, kriminalleştrilmesi, geçici hükümet tarafından Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti’nin finanse edilmesine son verilmesi ve Başkent Sofya’da Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti’ne ait vakıf malının halka açık satışının başlatılması gibi müslümanların dinî hak ve özgürlüklerinin ihlalleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Aynı zamanda, ayrımcılığa dayalı siyasetler ve Müslüman karşıtı nefret suçların cezasız kalıp, emniyet birimlerinin de sorunun çözümünde yetersiz kaldıkları sunulan raporda yer aldı ( Sunulan bütün raporu http://www.osce.org/odihr/shdm_1_2017 sitesinden okuyabilirsiniz).  Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti temsilcisi, yapıcı eleştrilerde bulunarak, Bulgar hükümetine ve AGİT’e özel önerilerde bulundu ve  Başmüftülüğün bu konuda hükümete ve kurumlara yardımcı olmaya hazır olduğunu ifade etti.

Düzenlenen konferansta 57 ülkenin daimi misiyonları ile sivil toplum örgütlerinin ve AGİT bölgesinden dinî grupların temsilcileri de yer aldılar. Bu toplantı, AGİT’in ara dönem konferansı idi. Örgütün Yıllık İnsani Boyut Konferansı’nı Eylül ayında Varşova kentinde düzenlemesi bekleniyor.

 


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.