Yardımcı Başmüftünün Ailesine Yapılan Saldırıdan Dolayı Başmüftülüğünün Beyannamesi

 

BEYANNAME

 

Saygıdeğer medya temsilcileri,

Mübarek Ramzan Bayramınin üçüncü günü islamofobiye dayalı bir saldırı ve şiddet eylemi gerçekleşti. Saldırı son derece küstahça, alçakça ve ahlaksızca yapılmıştır. Bu elim olayda daha üzücü ve endişe verici bir gerçek vardır ki, kozmpolit bir Avrupa şehri olan Başkent Sofya’nın merkezinde bu eylem iki genç bayan tarafından savunmasız bir aileye yönelik yapılmıştır. Müslüman aileye yönelik gerçekleştirilen saldırı, asırlarca Balkan halklarının milli kıyafetlerinin parçası olan başörtü taşımalarından dolayı gereçekleşmiştir. Bu insanlık dışı tutum ve son derece üzücü eylem Bulgaristan Müslümanları haricinde farklı dinî değerlere sahip olan sağ duyulu vatandaşlarda da tiksinti uyandırdı ve şok etkisi yarattı. Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü, İslam’a karşı nefretten doğan bu faşist şiddet dolu eylemi şiddetle kınamaktadır. Bu suçun sorumluluğunu doğrudan siyasi, ekonomik ve mali çıkarlar elde etmek için vatanımızda etnik ve dinî nefreti körükleyen siyasetçiler, siyasi oluşumlar, medyalar, gazeteciler, bilim adamları taşımaktadır. Bugün gerçekleştirilen bu saldırı olayı, altı yıl önce Sofya’daki tek caminin önünde namaz kılanların seccadelerini yakanların ceza almadan kurtulmalarının neticesinde vuku bulmuştur. Bu hakaret muhtemelen popülist milliyetçi bir şahsın etnik politikadan sorumlu ve Başbakan’lığa bağlı siyasi organın başkanı olmasıyla bağlantılıdır.  Aşırı milliyetçilerin sınırda yaşlı kadınları itip kakabilidiği bir toplumsal ortamda İslamofobik saldırıların olması doğal bir sonuçtur. Başmüftülüğün sayısız ihbar ve uyarılarına rağmen, yapılan bu eylem ilk  değildir. 27  Haziran 2017 tarihinde gerçekleşen olay Bulgaristan tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır ve Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı yolunda bir taş olacaktır. Bu saldırı holiganlık eylemi değildir, devletin dur demesi gerken çok endişe verici bir olgudur! Müslüman topluluğu, devletin ve yetkili mercilerin Bulgaristandaki İslamofobik dalgayı önlemek için yeterli ve somut kararlar almadığı müddetçe tüm vatandaşların etkileneceği etnik çatışmaya yol açılmasından ciddi bir şekilde endişe etmektedir. Bu tarz olay Balkanlarda bir kere yaşanmıştır, fakat Başmüftülük bu tür senaryonun bir paçası olmayacaktır. Şimdiye kadar olduğu gibi Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü, Bulgaristan halkının refahı ve iyiliği için çalışacaktır. Başmüftülük olarak ilk önce Bulgaristan toplumunu popülist milliyetçilğin ve İslamofobinin yükselişine karşı durmaya çağrıyoruz. İnanıyoruz ki: bütün siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, medyalar organları, gazeteciler, bilim adamları ve vatandaşlar, Bulgaristan halkının kapıldığı bu saldırgınlığa son verilmesi için çalışıcaklardır. Avrupa Birliği değerlerinden ve demokratik normlardan uzaklaşmamız, farklı dini ve etnik gruplar arasındaki uçurumun artmasına yol açacaktır. Eğer Avrupa ülkeleri özellikle de Bulgaristan büyük ve güçlü devlet olmak isterse, diğer segragasyonlarla mücadele ettiği gibi islamofobi ile de mücade etmelidir.   

 


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.