Beyanname

 

Bulgaristan Yahudileri Örgütü “Şalom” ve “Merkez Yahudi Konseyi” Başmüftü Yardımcısı Birali Birali’nin Ailesine Yönelik Saldırı Nedeniyle Yayınladıkları Beyanname:

“Vicdan özgürlüğü, düşünce özgürlüğü ve din seçimi,  dinî veya ateist görüşler dokunulmazdır. Devlet, farklı dinlere mensup olanların yanı sıra dini inanca sahip ve dini inanca sahip olmayanlar arasında tahammüllülüğün ve saygının sürdürülmesini desteklemektedir”.
Bulgaristan Cumhuriyeti Anayasası’nın 37. Maddesinin 1. Fırkası


Bulgaristan Yahudileri Örgütü “Şalom” ve “Merkez Yahudi Konseyi”, Başkent Sofya’da bir alışveriş merkezinin önünde  Başmüftü Yardımcısı Birali Birali’nin eşi ve kızlarına yapılan  barbarca saldırıyı şiddetle kınamaktadır. Birali Birali’nin bütün ailesine yaşadıkları stres ve fiziki acıyı paylaştığımızı ifade ederek, derin bir duyarlılık içinde desteğimizi sunmaktayız.

Bununla birlikte, güvenlik güçlerinin suçluları yakalamak için her şeyi yapacaklarına ve suçluların işledikleri bu suçtan dolayı hak ettikleri cezayı alacaklarına inanıyoruz.

Bulgaristan devleti bir hukuk devletidir. Farklı dinlere mensub insanların, dini vecibelerini özgürce icra edebilmeleri ülkemizin anayasasında garanti altında alınmıştır. Anayasada yer alan din özgürlüğü, her şeyden önce siyasetçileri, devlet memurlarını, emniyet görevlilerini ve yargı görevlilerini  yükümlü kılmaktadır. Kanunlara riayet etmek her bireyin görevidir, bireylerin özel hayatı ve güvenliği emniyet görevlileri tarafından garanti edilmelidir, yargı organları ise kanunu bütün vatandaşlara eşit olarak uygulamalıdır.  

Gerçekleşen bu acı olayı şiddetle kınıyor, bir kez daha bütün toplumu ve özellikle de siyasetçileri ve devlet görevlilerini nefret söylemler, etnik ve dini tahammülsüzlük aşılamaktan kaynaklanan eylemlere karşı daha dikkatli olmaya çağrıyoruz. Bu tarz yabancı düşmanlığına ve hoşgörüsüzlüğe dayalı eylemlere karşı tahammülsüzlük çağrısı yapıyoruz.

Dr. Aleksandır Oskar, Sofıa Koen

Bulgaristan Yahudiler Örgütü “Şalom” ve “Merkez Yahudi Konseyi” Başkanları

 

 

 

 


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.