Şumnu'daki Nüvvab okulunun 100. yılı anısına 27-28 Kasım 2022 tarihlerinde Milletlerarası İlmî Toplantı düzenleniyor. Toplantı Yüksek İslâm Şûrası'nın uhdesinde, Sofya Yüksek İslâm Enstitüsü, Şumnu "Episkop Konstantin Preslavski" ve Istanbul "29 Mayıs" Üniversiteleri'nin ortaklaşa verdikleri destekle gerçekleştirilecek. İlmî forumda yaklaşık 30 üniversiteden akademisyen ve araştırmacıların bir araya gelmesi bekleniyor. 

Nüvvab'ın şanına yakışan tarihi toplantının açılış konuşmaları Devlet Arşivleri Başkanı Doç. Mihail Gruev ve T.C. Millî Eğitim Bakan Yrd. Nazif Yılmaz tarafınfan yapılacak. İlgili toplantıya Bulgaristan, Türkiye ve Balkan ülkelerinden birçok üst düzey çalışanın katılımı teyit edilmiştir.

İlmî toplantının gündeminde Nüvvab okulunun tarihi&kültürel işlevselliğine ışık tutan sunumlar, Medresetü'n-Nüvvâb'ın Bulgaristan müslümanlarının dînî ve eğitim hayatına tesir ve katkıları eksenli konular gündeme getirilecek.

Yurtiçi ve yurtdışından sempozyuma katılacak olan akademisyenler; Nüvvab'ın kurulduğu yıllarda sosyo-kültürel yapıyı, tâlî ve âlî kısmında yürütülen eğitim sürecini, meşhur Nüvvab hocalarının eğitime katkılarını, önemli eser ve çalışmaları, okulun yaşadığı inişli çıkışlı serüvenleri, dînî okuldan sıradan bir liseye dönüştürülme hadiselerini ve bu şanlı medresenin gerek ülke içinde gerekse ülke dışındaki diğer medreselerle mukayesesi gibi konuları takdim edeceklerdir.

Nüvvab'ın 100. yılı anısına okul yakınlarında fidanlar dikilecek, ayrıca okul bahçesinde anlamlı bir anıtın açılışı gerçekleştirilecektir.

 


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.