Yüksek İslâm Şûrası Bulgaristan'ın ilk başmüftüsü Hocazade Mehmed Muhyiddin adına verilen nişan ödüllerini merasimle sahiplerine takdim etti. İlgili ödül yılda bir kez verilmekte olup Başmüftülük kurumuna ve müslüman toplumunun gelişimine önemli katkıları bulunan gayretli insanlara takdim edilmektedir. Merasimde Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğü yönetimi tam kadro yer alırken, Bulgaristan başsavcısı İvan Geşev, başsavcı yardımcısı Borislav Sarafov, başsavcı sözcüsü Siyka Mileva, Kültür bakanı Prof. Dr. Velislav Minekov, Kültür bakan yardımcısı Dr. Plamen Savov, Vızrajdane partisi genel başkanı Kostadin Kostadinov, Sofya valisi Mitko Mihaylov, milletvekilleri, büyükelçiler ve dînî topluluklar temsilcileri de protokolde yerlerini aldılar.

Ramada otelinin "Rubin" salonunu dolduran misafir ve katılımcılar Şûra başkanı Vedat Ahmed ve Başmüftü Dr. Mustafa Hacı tarafından selâmlandı. Başmüftü hazirûna hitabında:
"Bu günün bizim için adeta bayram oluşu sadece tertiplenen merasim sebebiyle değil, bilakis değişik dinlere mensup insanların ve farklı dünya görüşü olanların da bir araya toplanmasıdır. İbret alınması gereken bir husus varsa, o da iyilik yapmanın farklı insanları bir araya toplayabildiği gerçeğidir. Bu akşam iyilikte yarışan insanların hayat hikâyelerini dinleyeceğiz. Dünyayı iyilik kurtaracak. İyilik yapmak için illâ da zengin olmak şart değildir. Aksine insan zengin gönüllü olmalıdır. Bu akşamki ödülleri alacak olan kardeşlerimiz bize bunu göstermektedir. Bu vecihle herkes devleti ve içinde bulunduğu toplumu için neler yapıp yapamadığını yeniden gözden geçirmelidir. Neticede bu dünyadan giderken ne kazandığımızdan ziyade iyilik nâmına ne bıraktığımız daha önemlidir. Bizden önce de varlıklı insanlar yaşamış ve bugün onlar ve varlıkları yok artık. Fakat yapmış oldukları iyilik ve hizmetler ortadadır", dedi. 

Yüksek İslâm Şûra başkanı Vedat Ahmet yaptığı selâmlama konuşmasında; Bulgaristan'ın ilk seçimle gelen Başmüftüsü'nün Hocazade Mehmed Muhyiddin Efendi olduğunu ve bu değerli zâtın 

şu günlerde kuruluşunun 100.cü yılı kutlanan Şumnu Nüvvab'ın kurucu üyeleri arasında yer aldığını hatırlatmadan geçmedi. Şûra başkanı sözlerinin devamında:
"Dünya zor dönemlerden geçiyor. Yaşanan maddî-manevî krizler insanlığı kuşatmış durumdadır. Ülkemizden yüzlerce kilometre ötede kendini unutmuş zalimlerin, Firavun'un feci akıbetinden ibret almayan merhamet yoksunlarının masûm insanların hayatlarına kast ettiklerine şahidiz. Böylesi zor bir dönemde Yüksek İslâm Şûrası yaptıklarıyla toplumun gönlüne su serpen ve din, gelenek, eğitim, hak-hukuk gibi temel insanî değerleri yaşatma gayretinde olup iyilik yapmanın faziletini gözler önüne seren büyük yürekli insanları tanıtmayı hedeflemektedir. İşte böylesi vefalı kişiler özelde müslüman topluluğunun gelişimine genelde de devletinin gelişimine katkı sağlamaktadır", diyerek merasimin önemine vurgu yaptı. 

Gazeteci ve yayıncı Müzekkî Ahmed, dünden bu güne Başmüftülüğün ve Bulgaristan'da yaşayan müslüman-türk toplumunun problemlerini, dînî ve kültürel hayatlarını medya aracılığıyla yansıtması sebebiyle "Hocazade Mehmed Muhyiddin" onur ödülünün sahibi oldu.

 92 yaşındaki eski Nüvvab'lı Yusuf Hacı İsmail efendi de uzun yıllar Kemallar ilçesinin Todorovo köyünde vermiş olduğu üstün hizmetler ve milli-manevî değerleri gelecek nesillere aktarma gayretlerinden taviz vermemesi sebebiyle Hocazade nişan ödülüne lâyık görülmüştür. Yaşlılığı sebebiyle merasime gelemeyen Yusuf hoca adına hediyeyi başsavcı İvan Geşev'in takdimiyle Razgrad bölge müftüsü Mehmet Âlâ almıştır.

 Başsavcı Geşev salondaki misafirlere şu sözlerle hitab etti:

 "Bu ödülü iyilik sahibi bir insana takdim etmek benim için şereftir. Söz konusu ödül merasimi Bulgaristan'da farklı dinlere mensup vatandaşların asırlar boyu hoşgörü ve anlayış içerisinde yaşadıklarının göstergesidir. Ülkemizde iyilik yapan nice insanlar var. Ancak bu duyarlılığımızı kaybetmemeliyiz. Ben de inançlı bir insan olarak şunu söyleyebilirim ki, kişi hangi dine mensup olursa olsun inançlı olduğu sürece kötü bir insan olamaz, bilakis iyiliksever olur" şeklinde konuştu.

Hocazade ödüllerinin bir diğer nasiplisi Pazarcık bölgesine bağlı Sırnitsa ilçesinde uzun yıllar Kuran kursları düzenleyerek dinine, vatanına bağlı gençler yetiştiren Mevlüde Fere hanım oldu. Kültür bakanı Velislav Minekov ödülü kendisine takdim ettikten sonra şöyle konuştu:
"Bugüne kadar onurunuzla çalıştığınız gibi bundan böyle de aynı şekilde devam edin. Unutmayın ki inanç ümidi ve ahlâkı pekiştirir".
Ödülün sahibi Mevlüde Fere de duygularını şöyle dile getirdi:

 "Başta Allah'a ve bana bu hediyeyi lâyık görenlere çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar bulunduğum ilçede çocuklarımıza dînî eğitim verebilmem için bana fırsat tanıyıp her türlü desteği verenlere, özellikle de gece gündüz benden desteğini esirgemeyen eşime nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Hepiniz sağolun, var olun".

Ödüle lâyık görülenler arasında Byala Slatina belediyesine bağlı Popitsa köyü imamı İsmail İsmailov da yer aldı. Dînî ve millî değerlerin silindiği zor bir bölgede yeniden ihya ve inşa çalışmaları yürütmesi sebebiyle İsmail hoca ödülü T.C. Sofya Büyükelçisi sayın Aylin Sekizkök hanımefendinin takdimiyle aldıktan sonra teşekkür etti ve duygulu anlar yaşadı.
Büyükelçi sayın Aylin Sekizkök pür dikkat merasimi izleyen katılımcılara seslenerek yaptığı anlamlı konuşmasında şöyle dikkat çekti:

 

"Bulgaristan'ın kuzeybatısını ziyaret ettiğimde bir taraftan oranın harika doğal güzelliğini ve Tuna'yı gördüm, diğer taraftan da yaşanan göçler neticesinde insansız kaldığına şahit oldum. Ümit ederim ki, İsmail hoca gibi vefalı ve mücadele ruhlu insanlar oldukça sönen ateş yeniden harlanacak ve ilgili bölge tekrar canlanacaktır. İsmail hoca müslümanlar tarafından sevildiği gibi hıristiyanlar tarafından da sevilmektedir. Dolayısıyla Balkanlarda ve Avrupa'da onun gibi duyarlı insanlara ihtiyacımız var".

Gecenin ödül alan isimleri arasında Bulgaristan'ın demokratikleşme sürecinde hoşgörü ortamının oluşumu için değişik platformlarda çalışmalar yürüten Doç. Mihail İvanov oldu. İnsan hakları savunucusu ve Cumhurbaşkanı Jelü Jelev'in danışmanlığını yapan Doç. Mihail İvanov Başmüftülüğün kurumsal gelişimi ve Bulgaristan müslümanlarının problemlerine karşı istikrarlı duruşu ve duyarlılığı sebebiyle Hocazade Mehmed Muhyiddin Efendi ödülüne lâyık görülmüştür. Doç. İvanov teşekkür konuşmasında şunları dile getirdi:
  

"Bu ödül benim için çok şey ifade ediyor. Geçen 30 yıl zarfında müslümanlardan çok samimi dostlarım oldu. Bulgaristan devletine ve onun yetkili kurumlarına Başmüftülüğe ve müslümanlara destek olmalarını öneriyorum. Destek çıkıldığı sürece bu kurum insanların dînî hayatını tanzim etmeye devam edecek ve müslüman toplumuna karşı görevini hakkıyla yerine getirecektir. Ayni şekilde devlet ve siyasetçiler eskiden yaptıkları gibi Başmüftülüğün içişlerine karışmamalılar. Çünkü din Allah'ındır. Orada politikaya yer yoktur.

"Hocazade Mehmed Muhyiddin Efendi" nişan ödülleri 2017 yılında verilmeye başlanmış olup Başmüftülük kurumu ve Bulgaristan müslüman toplumuna kayda değer katkıları olan şahışlara takdim edilmektedir. Başmüftülük ve Yüksek İslâm Şûrası böylesi anlamlı merasimler ve programlar gerçekleştirerek toplumda iyilikleri çoğalacağını ümit etmektedir.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.