Заглавие: СПОДВИЖНИЦИТЕ НА МУХАММЕД (С.А.С.) - 4 
Автор: Хилми Али Шабан
Превод: Мурад Бошнак
Страници: 164
Цена: 5.00 лв.

Допълнителна информация
Издателство: Главно мюфтийство
Година на издаване – 2020/ София
Издание: Първо
Предметни рубрики: Ислям, история, етика,

Резюме:
Мюсюлманите са единодушни относно това, че сподвижниците на Мухаммед, (с.а.с), са първенците сред ближните раби на Всевишния Аллах, най-достойните сред богобоязливите, водителите на вярващите, образеца за мюсюлманите и най-добрите раби на Аллах след пратениците.

 

Чрез знанието донесено от Пратеника на Аллах (с.а.с.) Аллах Теаля ги е удостоил с честта да бъдат най-достойните сред вярващите в тази общност. За тях в Свещения Коран се казва: „Най-предните, първите от преселниците и помощниците, и онези, които ги следват с добрина... Аллах е доволен от тях и те са доволни от Него. Той е приготвил за тях Градините, сред които реки текат, там ще пребивават вечно и завинаги. Това е великото спасение.“

 

В настоящия том, който е с обем 164 стр., се разглежда живота и дейностите на още девет от праведните сподвижници на Мухаммед (с.а.с.).

 

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.