Заглавие: ПЪТЯТ НА ВЯРАТА

Автор: Абдулмеджидез-Зиндани

Превод: …………………

Страници: 135

Цена: 3.00 лв.

Допълнителна информация

Издателство: Главно мюфтийство 

Година на издаване – 2015/ София

Издание: Второ преработено издание

Предметни рубрики: Ислям, Етика, Педагогика, Литература,

Резюме:

Кой те доведе на света?

Кой те създаде?

О, разумни хора! Какво мислите за някой отведен против волята му в непозната страна илив пустиня, когато по-късно разбере, че силата,довела го там, е изпратила пратеници да му покажат пътя? Ала той не проявява интерес къмтях, нито се стреми да опознае онзи, който го енастанил на това място. Презира пратениците,дошли да го предупредят и насочат към истината, а когато се приближат към него, ги ругае.

Няма съмнение, че разумният ще каже:„Първото дело, което предстои на объркания човек, изпратен на този свят, е да проучи Силата,която против волята му го е довела в непознатата страна. И незабавно да опознае и последвапратениците, дошли с мъдрост да му посочатпътя и да му разкажат за появата му на света.“


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.