Заглавие: ПОСЛЕДНИЯТ ВЕСТИТЕЛ - 3
Автор: Абдуррахман Четин
Превод: Сюлейман Събев
Страници: 165
Цена: 6.50 лв.
Допълнителна информация
Издателство: Главно мюфтийство
Година на издаване – 2015/ София
Издание: Първо
Предметни рубрики: Ислям, Етика, Литература,
Резюме:
Хората от всяка възрастова група, особено децата и младежите, имат потребност от добър пример. Ако не им се представят и посочват изявени и добри личности, на които да подражават и да са им за пример, те,
подражавайки на лошите, се опитват да запълнят тази празнота.
В наше време, от една страна, бързо развиващите се технологични процеси и паралелно на тях, разпространяващите се със същата скорост медийни и информационни средства като радио, телевизия, интернет, вестници, списания и така нататък, са обсебели всички възрастови групи – млади и стари.
Всички сме свидетели как младото поколение се влияе от медиите и средствата за информация, и особено от телевизията, гледайки непрекъснато хора, чужди на нашите ценности, като се опитват да им подражават: обличат се и говорят като тях, смеят се и се държат като тях. Дори хора на средна възраст по един или друг начин са под въздействието на онова, което са видели и чули.
Така е, но какво може да се направи? Забраната може ли да бъде решение? Разбира се, че не! Тогава, за да спасим тях, та дори и възрастните от подобни негативни въздействия, вместо да им се поставят забрани, от които няма да има ефект или ще бъдат отхвърляни, трябва да им се посочват добри модели за подражание. Да им се представят писмено и визуално моменти от живота на честни и достойни хора, за да се пробуди в тях желанието и стремежа към добротата, хубавото, активността и достойната работа, за да се изградят като добродетелни хора.

Великият Аллах ни е посочил за пример Пратеника Мухаммед (с.а.с.) и е заповядал да бъде пример в нашия живот. Тогава наш дълг е да го опознаем отблизо и да изучим неговия нрав и начина му на живот.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.