Оручът: Ибадет, лекарство и терапия

 

В подготовка за свещения месец Рамазан, отдел „Издателство“ на Главно мюфтийство подготви и издаде безплатна брошура - "Оручът – ибадет, лекарство, терапия", която има за цел да запознае мюсюлманите в България с основните понятия и ползи свързани с оруча и месец Рамазан.

Всемилостивият Аллах повелява: „О, вярващи, предписано ви е спазването на оруч, както бе предписано и за онези преди вас, за да се побоите.“ (ел-Бакара, 2: 183).

„Който от вас се окаже в този месец, да говее през него…“ (ел-Бакара, 2: 18).

Брошурата ще се раздава безплатно в Районните мюфтийства и джамиите в страната.

Главно мюфтийство - Отдел „Издателство“

Брошурата можете да изтеглите от ТУК!

 

 

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.