Заглавие: ДУИ И ЗИКИР
 Оригинално заглавие: (Хъснумуслим)
 Автор: Сеийдибн Али ел-Кахтани
 Страници: 144
 Цена: 2.00 лв.

 Допълнителна информация
 Издателство: Главно мюфтийство
 Година на издаване – 2013 София
 Издание: Трето
 Предметни рубрики: Ислям, молитви, етика,
 Резюме:
  Книжката съдържа всички дуи, от които мюсюлманинът се нуждае през денонощието във всички негови дела, така както ги е изричал Пратеника на         Аллах (с.а.с.), а също – неговите сподвижници и последователи. Това е пътеводител за надпревара по пътя на доброто и за придобиване на праведни дела.  Знайте, че за всички наши думи и дела ще получим въздаяние с позволението на Аллах, ако всецяло Му посветим своите намерения…


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.