Заглавие: УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ИСЛЯМА
Оригинално заглавие: (Идарет-ул вакт)
Автор: Халид ел-Джерайси
Превод: Захари Събев
Страници: 144
Цена: 3.00 лв.

Допълнителна информация
Издателство: Главно мюфтийство
Година на издаване – 2010/ София
Издание: Първо
Предметни рубрики: Ислям, етика, култура,

Резюме:
Според популярното мнение на материалистите: „времето е злато”, но всъщност то е много по-ценно от злато, защото то е безценно. В сферата на бизнеса времето се нарежда сред петте основни ресурса: материали, информация, работна ръка, оборудване, време. От тези ресурси времето заема специално място, ако то се използва правилно, то може да увеличи ефективността на останалите четири. В личен план човек управлява добре времето си, когато ръководи живота си, ангажиментите си и бизнеса си ефективно. Следователно времето е важен фактор в личните и професионални дела.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.