Заглавие: САДАКА
Автор:
Хамад Хасан Ракид
Превод:
Айхан Селиман
Страници:
128
Цена:
2.50 лв.

Допълнителна информация
Издателство:
Главно мюфтийство
Година на издаване
– 2009/ София
Издание:
Първо
Предметни рубрики:
Ислям, Коран, Етика,

Резюме:
В исляма садаката е признак за вярата на човека, знак за щедростта му и проява на милосърдието и състраданието, което помага на даващия в земния живот преди отвъдния. Тядопринася за увеличаване на състоянието, удължаване на живота и премахване на бедите. Но трябва да се даде от благата, придобити по разрешен (хелял) начин, защото Аллах е благ и приема само позволението.
В Свещения Коран Всемилостивият Аллах повелява: „Вземи от техните имоти милостиня, за да се пречистят с нея и да им се въздаде!...”, [ет-Тевбе, 9: 103], а Пратеника (с.а.с.) е казал: „Милостинята [садаката] е доказателство [за искреността на вярата]“. (Хадис)


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.