Заглавие: ГОЛЕМИТЕ ГРЕХОВЕ
Автор: Имам Зехеби
Превод: Ахмед Абдуррахман
Страници: 159
Цена: 2.50 лв.

Допълнителна информация
Издателство: Главно мюфтийство
Година на издаване – 2009/ София
Издание: Второ
Предметни рубрики: Ислям, Коран, Етика

Резюме:
Едно от нещата, което ме накара да напиша тази книга е, че хората се отдалечиха от истината и свикнаха със съмнителните неща, въведени в религията, а един ден тези лъжи стават истина за мюсюлманите, дори започват да твърдят, че това е сюннет  в исляма - Аллах да пази.
Затова Всевишният Аллах сътворява по всяко време и място група хора, които следват истината и я отстояват. Те разясняват на хората кое е истина и кое е лъжа, кое е позволено и кое -  забранено.
Всемилостивият Аллах повелява: “О, вярващи, бойте се от Аллах и изричайте правдиви слова! Тогава Той ще поправи делата ви и ще опрости греховете ви. Който се покорява на Аллах и на Неговия Пратеник, той постига велико избавление.” (ел-Ахзаб, 23: 70-71)
Тълкувайки това знамение Ибн Аббас казва:
“Всяко нещо, което Всевишният Аллах е забранил е голям грях, и всяко прегрешение, което води към джехеннема и предизвиква проклятие и навличано гнева  на Всевишния Аллах, е голям грях.”


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.