Заглавие: УПОВАВАНЕТО НА АЛЛАХ (ТЕВЕККЮЛ)
Поредица: Достойнствата на благонравието - 2
Автор: Есма Рашид ер-Рувейшид
Превод: Джемал Хатип
Страници: 47
Цена: 1.00 лв.
Допълнителна информация
Издателство: Главно мюфтийство
Година на издаване – 2013/ София
Издание: Първо
Предметни рубрики: Ислям, Коран, Етика, Литература,
Резюме:
Хората много пъти и на много места употребяват думите „Тевеккелтю алеллах”, тоест „Уповавам се на Аллах”, но много малко от тях знаят значението им, а още по-малко са тези, които разбират истинското им значение и които живеят според тях.
Няма съмнение, че ако искаме да живеем във всички сфери на нашият живот според думите „Тевеккелтю алеллах”, то най-напред трябва да научим какво означават те ...


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.