Заглавие: АЗ СЪМ ЕДИН МАЛЪК МЮСЮЛМАНИН
Автор: Назъм Джумхур
Превод: Али Хайраддин
Страници: 127
Цена: 3.00 лв.
Допълнителна информация
Издателство: Главно мюфтийство
Година на издаване – 2014/ София
Издание: Второ преработено издание
Предметни рубрики: Ислям, Педагогика, Етика, Литература,
Резюме:
Мили деца,
Тази малка книжка е скъп подарък за вас. Предпочетохме я, защото тя ще ви въведе накратко и достъпно в основите на вярата, служенето (ибадета)и принципите на поведение към родителите и околните, които е необходимо да изградят мюсюлманина още когато навлиза в живота. Също така тя щеви даде представа за значимостта на Посланието на Аллах Теаля – Свещения Коран, сюннета на последния Пратеник Мухаммед (с.а.с.) и ролята на знанието вживота на мюсюлманина.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.